Tài chính

Bộ Giao thông vận tải đề xuất nhà nước mua lại ACV

Bộ Giao thông vận tải vừa dự thảo Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư quản lý.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất nhà nước mua lại ACV

Bộ Giao thông vận tải đề xuất nhà nước mua lại ACV

Đáng chú ý, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xem xét lộ trình mua lại cổ phần do các cổ đông ngoài nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), để ACV là doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện đảm bảo cao nhất về an ninh quốc phòng cho hoạt động hàng không.

Theo Bộ Giao thông vận tải, sau khi cổ phần hóa ACV, các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được chuyển lại về nhà nước quản lý, việc bố trí kinh phí do công tác bảo trì thuộc trách nhiệm nhà nước. Nhưng từ 2016 đến nay, việc bảo trì, đầu tư, nâng cấp hạ tầng khu bay rất khó khăn, do nhà nước chưa bố trí được nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 cho bảo trì cũng như vốn nâng cấp cải tạo kết cấu hạ tầng hàng không. Hiện các đường cất hạ cánh, đường lăn tại các cảng hàng không có công suất khai thác lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài đã vượt tần suất khai thác so với tính toán thiết kế ban đầu, xuất hiện các hư hỏng có nguy cơ uy hiếp an toàn bay và cần phải được đầu tư nâng cấp.

Bộ Giao thông vận tải cho rằng, việc giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không phải gắn với trách nhiệm đầu tư, nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch. Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến hết năm 2025. Sau thời hạn trên, giao Bộ Giao thông vận tải tổng kết đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển tài sản, kết cấu hạ tầng hàng không cho cơ quan quản lý nhà nước về hàng không quản lý, sử dụng.

Trước đó, ACV đã thực hiện CPH năm 2016, các cổ đông nắm giữ 4,61%, nhà nước nắm giữ 95,39% vốn điều lệ. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, ACV không thuộc đối tượng CPH, sai phạm trong quá trình CPH của doanh nghiệp này khiến nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường bị kỷ luật.

Tin mới lên