Đô thị

Bộ Giao thông vận tải ra điều kiện để VEC thu phí trở lại 66km cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

(VNF) - Để sớm tiến hành tổ chức thu phí đoạn Km65+000 – Km131+500 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trong tháng 9/2019.

Bộ Giao thông vận tải ra điều kiện để VEC thu phí trở lại 66km cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Bộ GTVT ra điều kiện để VEC thu phí trở lại 66km cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc khắc phục các tồn tại để triển khai thực hiện tổ chức thu phí khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km65+000 - Km131+500.

Theo đó, để giảm gánh nặng tài chính cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trong tháng 9/2019. Trong các trường hợp khó khăn, bất khả kháng VEC tổng hợp, thổng nhất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo lên Bộ.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về điều kiện đảm bảo an toàn khai thác dự án, các trường hợp khó khăn, bất khả kháng chưa thực hiện được nhưng không ảnh hưởng đến ATGT trên tuyến, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét điều kiện về ATGT, an toàn khai thác để tổ chức thực hiện thu phí khai thác đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn Km65+00 – Km131+500.

Được biết, từ tháng 11/2018  đến tháng 5/2019, Bộ Giao thông vận tải đã có 3 văn bản yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tổng thể toàn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam thẩm định và trình Bộ phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được báo cáo của VEC về nội dung nêu trên.

Ngày 23/1/2019, Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành Văn bản 773 giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn khai thác các dự án, báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí hoàn vốn đối với đoạn tuyến sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới (Km65 - Km131+500).

Theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT và Tổng cục đường bộ Việt Nam, trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km65+000 - Km131+500 vẫn còn một số tồn tại về ATGT, tuy đã yêu cầu nhiều lần nhưng chưa được VEC khắc phục.

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã đề nghị khắc phục hết những tồn tại nêu trên trước khi cho phép VEC thực hiện tổ chức thu phí đoạn Km65+000 - Km131+500 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Xem thêm: Kia triệu hồi hơn 11.000 xe Kia Optima tại Mỹ

Tin mới lên