Đô thị

Bộ GTVT báo cáo gì với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông?

(VNF) - Mới đây (ngày 7/7), UBND TP.Hà Nội đã có công văn gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về việc giải pháp khắc phục đối với 09 khuyến cáo của Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Bộ GTVT báo cáo gì với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông?

Theo văn bản trên, UBND TP.Hà Nội đồng thuận với các giải pháp khắc phục đối với 9/16 vấn đề/phát hiện của tư vấn ATC (Pháp) liên quan đến quản lý vận hành, bố trí nhân sự trong giai đoạn khai thác, thuộc trách nhiệm của UBND TP.Hà Nội theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Trước đó, ngày 7/6, Bộ GTVT cũng đã có công văn gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về việc đưa vào vận hành khai thác Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sau nhiều năm trễ hẹn.

Theo đó, về kết quả nghiệm thu hoàn thành Dự án, Bộ GTVT cho biết, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành tuân thủ theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, vận hành thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Dự án và nội dung quy định tại điều 23, nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Một số vấn đề còn tồn tại về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn đã được Ban Quản lý dự án đường sắt (QLDA ĐS) xác nhận trong biên bản và kèm theo các giải pháp khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

"Như vậy, công trình đã hoàn thành và nghiệm thu đảm bảo đúng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế được duyệt, nội dung hợp đồng dự án, đảm bảo theo đúng công năng thiết kế và đáp ứng các chỉ tiêu vận hành theo tiêu chuẩn Dự án; toàn bộ kết quả thực hiện, nghiệm thu đã được báo cáo Hội đồng KTNN theo quy định", công văn của Bộ GTVT nêu rõ.

Về kết quả đánh giá an toàn hệ thống: Nguyên lý và quy trình chứng nhận an toàn dựa trên rủi ro theo vòng đời; Đánh giá an toàn hệ thống Tín hiệu của Ricardo; Đánh giá an toàn hệ thống của Tư vấn ACT. Bộ GTVT chấp thuận trên cơ sở tiêu chuẩn phù hợp với thực tế dự án cũng như tương đồng với các dự án tại Trung Quốc thực hiện trước năm 2020.

Về việc hoàn thành đầu tư xây dựng bàn giao Dự án đưa vào khai thác, Bộ GTVT báo cáo: Thực tế thực hiện, Dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị vận hành đưa vào khai thác.

Theo đó, sau khi bàn giao, đơn vị quản lý vận hành có thể tham khảo cách làm của Trung Quốc cho thời gian khai thác lần đầu với sự hỗ trợ của Tư vấn vận hành hiện có để tối ưu hoạt động vận hành khai thác, nhanh chóng hoàn thiện độ thành thục của nhân sự cũng như bộ máy của đơn vị vận hành khai thác; đồng thời, kết hợp với đánh giá cấp chứng nhận an toàn cuối cùng của Tư vấn Ricardo cho hệ thống Tín hiệu.

Từ những đánh giá và báo cáo nêu trên, Bộ GTVT đưa ra kết luận như sau: “Với các nội dung báo cáo làm rõ nêu trên, Dự án được xác định đã hoàn thành đáp ứng được các tiêu chuẩn, thiết kế, quy định quản lý chất lượng hiện hành. Đồng thời, Dự án đã được đánh giá, cấp Chứng nhận an toàn hệ thống của Tư vấn ACT; đã đủ điều kiện an toàn cho vận tải hành khách theo xác nhận của Tư vấn Ricardo; đã đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành về an toàn PCCC, môi trường, đăng kiểm phương tiện, huấn luyện đào tạo".

"Toàn bộ dự án đã được nghiệm thu tổng thể hoàn thành và báo cáo Hội đồng KTNN về công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư. Bản chất công tác khai thác thử theo tiêu chuẩn GB/T30013-2013 của Trung Quốc cũng đã được làm rõ là hoạt động khai thác vận tải hành khách lần đầu của đơn vị quản lý vận hành theo quy định mới nhất của Trung Quốc tại tiêu chuẩn GB/T38707-2020”.

Vì vậy, Bộ GTVT kiến nghị Hội đồng KTNN xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư (như đã kiến nghị tại văn bản 3814/BGTVT-CQLXD ngày 29/4/2021 và 3637/BC-BGTVT ngày 26/4/2021) đối với Dự án làm cơ sở tiến hành bàn giao công trình đưa vào vận hành khai thác. Bộ GTVT kính báo cáo và mong nhận được sự quan tâm xem xét, sớm giải quyết của Hội đồng KTNN để sớm đưa Dự án vào vận hành khai thác.

 

Tin mới lên