Đô thị

Bộ GTVT chủ động mời thanh tra, kiểm toán dự án cao tốc Bắc - Nam

(VNF) - Tại cuộc họp chiều ngày 26/6, liên quan đến tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị chủ động mời thanh tra, kiểm toán nhà nước vào kiểm soát dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Bộ GTVT chủ động mời thanh tra, kiểm toán dự án cao tốc Bắc - Nam

Đã bố trí được 4.000 tỷ đồng để GPMB

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, năm 2019, Bộ giao thông vận tải (GTVT) đăng ký kế hoạch vốn hơn 7.000 tỷ đồng cho các dự án cao tốc Bắc - Nam. Đến nay, Bộ GTVT đã bố trí hơn 4.000 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) tái định cư.

Trách nhiệm giải ngân là của các Ban quản lý dự án (QLDA) nên giám đốc các ban phải bám sát công trường, phối hợp với địa phương để có số liệu ngân cụ thể trong kỳ họp kiểm điểm sắp tới. Đồng thời, khẩn trương làm việc với các địa phương nhằm xác định trước một số mỏ vật liệu phục vụ công tác thi công.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu chủ đồng mời thanh tra, kiểm toán nhà nước vào Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông ngay từ đầu

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, “công tác GPMB, tái định cư là công việc khó khăn, phức tạp, vì thế, tôi giao cho các đồng chí Thứ trưởng cùng các ban QLDA xuống làm việc trực tiếp, cụ thể với các địa phương có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, trong đó lưu ý quá trình giải ngân nguồn vốn phục vụ GPMB, tái định cư”.

“Bên cạnh đó, tôi khẳng định toàn bộ quy trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam được thực hiện công khai, minh bạch, vì thế, các cơ quan tham mưu khẩn trương nghiên cứu để Bộ GTVT có văn bản mời các lực lượng thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tham gia hỗ trợ dự án ngay từ đầu nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Thể đề nghị.

Sẽ đấu thầu công khai, minh bạch

Liên quan đến việc xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo “không chỉ định thầu đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam mà sẽ thực hiện đấu thầu quốc tế”. Trong khi đó, phía Bộ GTVT cũng khẳng định, việc xây dựng hồ sơ dự án sẽ “chặt chẽ như một bộ luật”.

Chính vì thế, về chất lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, trước khi trình Bộ GTVT phê duyệt, các ban QLDA phải thành lập hội đồng thẩm tra, thẩm định hồ sơ của tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra.

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) phải tổ chức các phòng, ban, bố trí nhân sự kịp thời để xử lý các hồ sơ của các ban trình lên nhằm đáp ứng tiến độ đấu thầu các dự án.

Đấu thầu công khai 11 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Đặc biệt, với việc tổ chức đấu thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đầu tư công (PPP), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Cục QLXD&CLCTGT làm việc với các chủ đầu tư, ban QLDA lựa chọn những gói thầu phù hợp, kể cả gói thầu xây lắp để tổ chức đầu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng trên 50% theo đúng Chỉ thị 47/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

“Các đơn vị phải tổ chức đấu thầu nghiêm túc đối với công tác xây lắp. Tổ chuyên gia đấu thầu tại các ban QLDA phải lựa chọn những người giỏi nhất và cần có chế tài ràng buộc trách nhiệm cá nhân. Công tác đấu thầu phải làm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, dứt khoát không được để xảy ra bất cứ sai sót”, Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt.

Về tiến độ khởi công 3 dự án đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ khởi công trong tháng 8/2019; dự án Cao Bồ - Mai Sơn cuối tháng 8/2018 và đường dẫn hai đầu cầu Mỹ Thuận 2 cũng phải làm khẩn trương để khởi công trong năm 2019.

“Từ nay đến tháng 12/2019, toàn bộ các gói thầu của 3 dự án đầu tư công sẽ được khởi công hết, riêng phần cầu chính Mỹ Thuận 2 sẽ khởi công vào quý 1/2020. Đối với tiến độ triển khai 8 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Hiện 11 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông với tổng mức đầu tư 102.513 tỷ đồng đã được phê duyệt, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Ngày 10/7 tới đây, thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển sẽ kết thúc. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 120 bộ hồ sơ được bán cho các nhà đầu tư quan tâm tới dự án.

 

 

Tin mới lên