Bất động sản

Bộ GTVT: 'Chưa cân đối được nguồn vốn thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 14D tại Quảng Nam'

(VNF) - Trả lời về đề nghị đầu tư nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14D đoạn từ Bến Giằng đi cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Xê Kông) của cử tri tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT: 'Chưa cân đối được nguồn vốn thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 14D tại Quảng Nam'

Ngã ba đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 14D tại tỉnh Quảng Nam.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời kiến nghị đầu tư nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14D đoạn từ Bến Giằng đi cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Xê Kông) của cử tri gửi tới tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bộ GTVT cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến Quốc lộ 14D có tổng chiều dài 75km có điểm đầu giao đường Hồ Chí Minh, huyện Nam Giang và điểm cuối tại cửa khẩu Nam Giang, quy mô quy hoạch cấp III-IV, 02 - 04 làn xe.

Hiện trạng tuyến đường cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp VI đến cấp V miền núi.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về việc sớm đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến Quốc lộ 14D theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ hết sức hạn hẹp, Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 29/2011/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

Theo Bộ GTVT, chỉ còn 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới; trong đó, tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc năm chuyên ngành giao thông trong cả 05 năm trên 63 tỉnh, thành phố.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối được khoảng 1.508 tỷ đồng để hoàn thành 3 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 2 dự án (gồm: Quốc lộ 1 đoạn Km996+899 -Km996+2189, cầu Tam Kỳ và Quốc lộ 14E).

Do đó, Bộ GTVT cho hay chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng theo văn bản, căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề xuất cấp thẩm quyền xem xét bố trí nguồn lực để sớm đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến Quốc lộ 14D.

Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến.

Tin mới lên