Đô thị

Bộ GTVT: 'Chưa đầu tư tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau'

(VNF) - Do không phát huy được hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh so với đường bộ và đường thủy nội địa, vận tải ven bờ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết sẽ chưa đầu tư xây dựng tuyến đường sắt từ Cần Thơ - Cà Mau.

Bộ GTVT: 'Chưa đầu tư tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau'

Đầu tư tuyến đường sắt từ Cần Thơ đến Cà Mau giai đoạn sau năm 2030. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP. Cần Thơ về việc đầu tư quy hoạch hệ thống hạ tầng đường thủy và đường sắt.

Theo đó, cử tri kiến nghị Bộ GTVT đầu tư quy hoạch hệ thống giao thông đường thủy nội vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát huy lợi thế về vận tải giao thông đường thủy; sớm quy hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường sắt từ TP. HCM đến tỉnh Cà Mau để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa các địa phương trong khu vực được thuận lợi, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển so với đường bộ và đường thủy như hiện nay.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ GTVT cho biết về quy hoạch, đầu tư các dự án đường thủy nội địa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ đã tổ chức lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quá trình tổ chức lập quy hoạch, Bộ GTVT đã tổng hợp ý kiến của các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để hoàn chỉnh nội dung quy hoạch, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của vận tải đường thủy nội địa trong việc vận tải hàng hóa nội địa cự ly trung bình, khối lượng lớn, nâng cao hiệu quả kết nối đến các cảng biển, tăng thị phần vận tải đường thủy nội địa, đảm bảo tính khả thi về nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, chính sách, giải pháp, nguồn lực để nâng cấp, cải tạo hệ thống đường thủy nội địa phù hợp với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, làm cơ sở thực hiện.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã bố trí nguồn vốn để đầu tư và hoàn thành một số dự án đường thủy nội địa quan trọng như nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.

Sau khi hoàn thành đầu tư, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng trên 1.000km đường thủy chính nâng cấp đạt cấp II - III theo quy hoạch được đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao năng lực vận tải, góp phần giảm tải cho hệ thống đường bộ.

Bộ GTVT cũng đang bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tập trung triển khai các dự án ưu tiên đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long như dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia, dự án phát triển các hành lang vận tải thủy và logistics khu vực phía Nam.

Theo Bộ GTVT, việc đưa các dự án nêu trên vào khai thác sẽ phát huy hơn nữa thế mạnh vận tải đường thủy nội địa của vùng, nâng cao thị phần vận tải hàng hóa và năng lực vận tải thủy; tăng cường khả năng kết nối nội vùng, giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến khu bến cảng Cái Mép - Thị Vải và các bến cảng khu vực TP. HCM.

Về quy hoạch, đầu tư tuyến đường sắt từ TP. HCM đến Cà Mau, Bộ GTVT cho biết quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt thời kỳ trước có định hướng phát triển tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ và kéo dài đến Cà Mau.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lập quy hoạch mạng lưới đường sắt cho thấy, trong giai đoạn 2021-2030 cần thiết phải đầu tư tuyến đường sắt từ TP. HCM đến Cần Thơ. Trước mắt chưa đầu tư xây dựng tuyến từ Cần Thơ đến Cà Mau do không phát huy được hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh so với đường bộ và đường thủy nội địa, vận tải ven bờ.

Về đầu tư, do tính đặc thù, việc đầu tư các tuyến đường sắt đòi hỏi nguồn lực lớn, yếu tố kỹ thuật phức tạp đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài, Bộ GTVT đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến đường sắt từ TP. HCM đến Cần Thơ với quy mô là dự án quan trọng quốc gia làm cơ sở trình Quốc hội huy động nguồn lực đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GTVT cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát cập nhật quy hoạch mạng lưới đường sắt thời gian tới; tong đó, sẽ có đánh giá, phân tích, dự báo sâu hơn về tính khả thi và hiệu quả trong việc đầu tư tuyến đường sắt từ Cần Thơ đến Cà Mau giai đoạn sau năm 2030.

Tin mới lên