Thị trường

Bộ GTVT đề nghị không xử lý kinh tế đối với 2 gói thầu thuộc dự án nhà ga T2 Nội Bài của ACV

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 12082 gửi tới Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về nội dung phê duyệt giá gói thầu 10A, 10B thuộc Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Bộ GTVT đề nghị không xử lý kinh tế đối với 2 gói thầu thuộc dự án nhà ga T2 Nội Bài của ACV

Bộ GTVT đề nghị không xử lý kinh tế liên quan tới việc đấu thầu 2 gói thầu 10A, 10B của ACV.

Liên quan tới quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của ACV, theo báo cáo, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng, quá trình xem xét, giải quyết, xử lý tình huống trong đấu thầu và phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu 10A, 10B đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy trình, hướng dẫn của nhà tài trợ JICA, tuân thủ quy định pháp luật trong nước trong nước trong việc quản lý, thực hiện các dự án sử dụng ODA.

Cụ thể, ACV đã thực hiện đầy đủ các thủ tục xử lý tình trong đấu thầu các gói thầu 10A, 10B theo quy định của nhà tài trợ JICA (cập nhật dự toán gói thầu 10A, thương thảo về giá gói thầu 10B); nhà tài trợ không quy định về điều kiện xem xét trúng thầu là trúng thầu phải thấp hơn dự toán gói thầu như quy định trong nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá gói thầu 10A, 10B làm cơ sở phê duyệt kết quả đấu thầu để triển khai thực hiện. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải, ACV và các nhà trúng thầu đã thực hiện và hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và đảm bảo hiệu quả tổng thể của dự án như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2070/TTg-KTN ngày 9/11/2011. Quá trình xem xét, giải quyết các nội dung trên đều được các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây Dựng có ý kiến đồng thuận.

Trước đề nghị của Thanh tra Chính Phủ đề nghị Bộ Giao thông vận tải “phối hợp” với các Bộ liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây Dựng) xem xét, báo cáo và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ để xử lý về kinh tế và trách nhiệm liên quan đến việc đấu thầu gói thầu 10A, 10B dự án nhà ga T2 (Cảng hàng không Nội Bài) như trong kết luận của thanh tra đã nêu, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chi tiết quá trình tổ chức đấu thầu, quá trình xử lý tình huống đấu thầu 2 gói thầu 10A, 10B đã tuân thủ theo các quy định pháp luật trong nước, các quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ JICA.

Về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 8978/VPCP-V.I ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại ACV, sau khi khi rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý tình huống đấu thầu gói thầu 10A, 10B, phía Bộ Giao thông vận tải khẳng định việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu 10A, 10B đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ JICA, tuân thủ quy định pháp luật trong nước trong việc quản lý, thực hiện các dự án sử dụng ODA.

Cuối cùng, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận không xử lý về kinh tế và trách nhiệm của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và ACV liên quan tới việc đấu thầu 2 gói thầu 10A, 10B do các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu và thực hiện dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Xem thêm: ACV 'rót' 15.000 tỷ đồng từ vốn doanh nghiệp xây dựng sân bay Tân Sơn Nhất?

Tin mới lên