Đô thị

Bộ GTVT duyệt 1.223 tỷ đồng cho nạo vét, duy tu hàng hải năm 2020

(VNF) - Để nạo vét, duy tu cho 15 tuyến luồng hàng hải trong năm 2020, Bộ giao thông vận tải (GTVT) vừa phê duyệt tổng ngân sách khoảng 1.223 tỷ đồng.

Bộ GTVT duyệt 1.223 tỷ đồng cho nạo vét, duy tu hàng hải năm 2020

Cụ thể, tại khu vực phía Bắc sẽ có 10 tuyến luồng hàng hải gồm: Luồng Hải Phòng, Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Đà Nẵng, Cửa Hội - Bến Thủy và luồng Hải Thịnh. Trong năm 2020, sẽ duy tu, nạo vét luồng Cửa Gianh Cửa Việt và luồng Thuận An.

Ngoài ra, dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019 sẽ được tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2020 để thực hiện với ngân sách được bố trí thêm là 28,9 tỷ đồng.

Tại khu vực phía Nam, 2 tuyến luồng hàng hải được duy tu, nạo vét từ năm 2020 - 2021 bao gồm luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu. Các tuyến luồng được nạo vét trong năm 2020, gồm: Luồng Vũng Tàu - Thị Vải và luồng Rạch Giá.

Dự án cải tạo, duy tu các tuyến luồng hàng hải khu vực miền Nam năm 2019 được chuyển tiếp sang năm 2020 bao gồm: Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu (kinh phí năm 2020 là hơn 168 tỷ); Luồng Quy Nhơn (kinh phí năm 2020 là 31,2 tỷ); Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (kinh phí năm 2020 là hơn 93,8 tỷ).

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện kế hoạch cải tạo kết cấu hạ tầng hàng hải, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải VN tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung đã được phê duyệt, đặc biệt là công tác giám sát đổ thải, khảo sát đo đạc độ sâu và xử lý kịp thời các vi phạm.

Liên quan đến công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, từ năm 2017, do vướng về thủ tục nhận chìm chất nạo vét ra biển nên hầu hết các công trình nạo vét duy tu đều sử dụng biện pháp đổ vật liệu nạo vét lên bờ. Khó khăn lớn nhất để công tác duy tu đảm bảo tiến độ là tìm vị trí đổ vật liệu nạo vét kịp thời và lâu dài.

Theo Cục hàng hải Việt Nam, "hiện Chính phủ đã ban hành Nghị định 159 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển. Trong đó, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ trước 30/1 hàng năm phải công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, hiện việc tìm điểm đổ thải trên bờ rất khó khăn".

"Hiện luồng Quy Nhơn đã tìm được điểm đổ thải trên bờ, các luồng khác như Vũng Áng, Cửa Lò không tìm được điểm đổ thải trên bờ nên đang đề xuất phương án nhận chìm. Việc không có điểm đổ thải trên bờ đang khiến nhiều tuyến luồng không thể nạo vét, duy tu dù đã bị bồi lắng", đại diện Cục hàng hải cho biết.

Tin mới lên