Bất động sản

Bộ GTVT duyệt đầu tư toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong thời gian kỷ lục

(VNF) - Thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 6 tháng, rút ngắn được một nửa thời gian so với các dự án giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ GTVT duyệt đầu tư toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong thời gian kỷ lục

Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh minh họa)

Ngày 14/7, Bộ GTVT cho biết ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đại diện Bộ GTVT nhấn mạnh đây là mốc nhiệm vụ rất quan trọng, chính thức kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố. Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Đến ngày 11/2/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện. Đồng thời, Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng ban.

Theo Bộ GTVT, ngay khi nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ GTVT đã chỉ đạo các Ban quản lý dự án của Bộ triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra…; thực hiện khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi 12 dự án thành phần.

Các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, hội đồng giải phóng mặt bằng và tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Bộ GTVT đã tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát thực địa, làm việc trực tiếp với UBND các tỉnh, thành phố có dự án thành phần đi qua để thống nhất hướng tuyến dự án, các công trình trên tuyến, làm việc thống nhất với Bộ Quốc phòng về hướng tuyến liên quan đến các công trình, đất quốc phòng.

Với cơ chế đặc thù mà Quốc hội và Chính phủ cho phép, Bộ GTVT đã triển khai đồng thời việc lập, bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương, thống nhất với các địa phương về hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải; đến thời điểm này các Ban quản lý dự án của Bộ đã bàn giao cho các địa phương hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án (đạt 100%).

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã hoàn thành khung chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (6 dự án); báo cáo đánh giá tác động môi trường (12 dự án); thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình hầm (4 dự án); hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên...

"Khối lượng công việc rất lớn, nhưng đến cuối tháng 6/2022, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành lập hồ sơ dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt toàn bộ 12 dự án thành phần; quá trình thực hiện đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật", đại diện Bộ GTVT nhấn mạnh.

Như vậy, thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng 6 tháng, rút ngắn được một nửa thời gian so với các dự án giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện theo những trình tự thủ tục thông thường.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT cho biết sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và triển khai các công việc liên quan để khởi công trước ngày 31/12/2022. Các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng các gói thầu khởi công trước ngày 20/11/2022.

"Để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, rất cần sự ủng hộ, chia sẻ của người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án", đại diện Bộ GTVT nói.

Tin mới lên