Bất động sản

Bộ GTVT 'thúc' tiến độ loạt dự án cao tốc nghìn tỷ

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đề nghị UBND 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc - Nam các đoạn: Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang.

Bộ GTVT 'thúc' tiến độ loạt dự án cao tốc nghìn tỷ

Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết 90 của Chính phủ, các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 20/11/2022. Trong đó, công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải hoàn thiện và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 20/9/2022 và phê duyệt trước ngày 20/10/2022.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, cắm cọc GPMB và bàn giao cho địa phương đợt 1 trước ngày 20/9/2022, đợt 2 trước ngày 25/10/2022, đợt 3 trước ngày 20/11/2022.

Tuy nhiên tính đến nay, Bộ GTVT cho biết tiến độ triển khai dự án chậm so với dự kiến (chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa bàn giao cọc GPMB cho các địa phương, chưa trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần…).

Để đáp ứng tiến độ yêu cầu, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo bảo phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần theo tiến độ yêu cầu.

Đối với dự án Vân Phong - Nha Trang, Bộ GTVT cho biết theo quyết định phê duyệt dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện. Tổng chiều dài đường cao tốc trên địa phận tỉnh là 83,4km đi qua địa phận của 4 huyện, thị xã.

Để tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các huyện, thị xã làm chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang triển khai đồng thời các công việc. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban quản lý dự án 7 và Sở GTVT Khánh Hòa, đến nay toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều chưa được các chủ đầu tư phê duyệt.

Nguyên nhân chủ yếu do UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá bồi thường đất và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.

Tương tự, 2 dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đến nay cũng chưa được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguyên nhân chủ yếu do UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá bồi thường đất, đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất và một số diện tích thu hồi chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Bộ GTVT đánh giá việc chậm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như triển khai các công tác khác (xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật) có nguy cơ không bảo đảm tiến độ bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023 theo yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên chỉ đạo các Sở, ban, ngành sớm hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường đất và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất; đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

"Các địa phương cũng cần triển khai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo từng đoạn, từng khu vực. Trong đó, ưu tiên các khu vực thuận lợi như đất công, đất nông nghiệp, khu vực dự kiến khởi công", Bộ GTVT đề nghị.

Tin mới lên