Đô thị

Bộ GTVT 'tuýt còi' loạt nhà thầu vi phạm tiến độ tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(VNF) - Hàng loạt nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn bị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đưa vào danh sách theo dõi, giám sát đặc biệt do vi phạm tiến độ để xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng.

Bộ GTVT 'tuýt còi' loạt nhà thầu vi phạm tiến độ tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có 11 gói thầu xây lắp. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu chấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ và tăng cường kiểm soát chất lượng, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý điều chuyển khối lượng của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên tại gói thầu XL03 cho nhà thầu khác triển khai thi công tuân thủ theo quy định tại điều 7 của Hợp đồng số 3 ngày 14/4/2020. Nguyên nhân là do nhà thầu này đã vi phạm tiến độ hợp đồng lần 3.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT để các đơn vị được biết làm cơ sở đánh giá năng lực khi Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý theo định của Luật Đấu thầu.

Đối với nhà thầu vi phạm lần 2, Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 3 đối với Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình giao thông 624 (gói thầu XL07) và xử lý theo quy định của hợp đồng.

Đối với các nhà thầu vi phạm lần 1, Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 2 đối với Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Nhạc Sơn (gói thầu XL06); Công ty TNHH Đại Hiệp, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn (gói thầu XL11).

“Yêu cầu các nhà thầu trước ngày 5/6/2021 tập trung huy động năng lực thi công bù tiến độ đã chậm. Nếu sau thời gian trên, nhà thầu nào không có chuyển biến về tiến độ, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục cảnh báo lần 3 và xử lý theo quy định của hợp đồng”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết đối với từng gói thầu; đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động năng lực thi công đáp ứng tiến độ sau khi cập nhật. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải lập danh sách theo dõi, giám sát đặc biệt đối với nhà thầu vi phạm tiến độ để xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có 11 gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành trong năm 2021 (các gói thầu đầu tiên khởi công tháng 9/2019). Tuy nhiên đến nay, sản lượng thi công của dự án mới đạt khoảng 44%, chậm 4,8% so với kế hoạch.

Tin mới lên