Tiêu điểm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Trung tâm điều hành, tích hợp 6 hệ thống thông tin

(VNF) – Sáng nay (22/5), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khai trương Trung tâm điều hành (thử nghiệm).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Trung tâm điều hành, tích hợp 6 hệ thống thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Trung tâm điều hành

Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư; hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như: hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp; hệ thống hội nghị truyền hình; hệ thống họp thông minh; hệ thống phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet,…

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện tích hợp các số liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích của cơ quan quản lý. Các số liệu thời gian thực (real time) đã góp phần giúp công tác phân tích, đánh giá, điều hành công việc hàng ngày của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ chính xác, kịp thời....

Tin mới lên