Đô thị

Bộ NN&PTNT công bố nhà thầu không đáp ứng yêu cầu: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô góp mặt

(VNF) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 6 tháng đầu năm 2021, gồm 16 nhà thầu thi công và 3 nhà thầu tư vấn thiết kế. Nhiều nhà thầu tên tuổi bị "bêu tên" trong danh sách này như Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Công ty Cổ phần Sông Đà 5, Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường,…

Cụ thể, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô và Công ty Cổ phần Sông Đà 5 bị nhắc nhở, chấn chỉnh trong thực hiện gói thầu 26, thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc dự án hồ chứa nước sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa.

Tại gói thầu này, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thực hiện phần công việc có giá trị 307,48 tỷ đồng và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô thực hiện phần công việc có giá trị 170,52 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công.

Danh sách 16 nhà thầu và 3 nhà thầu tư vấn thiết kế vừa bị Bộ NN&PTNT bêu tên 

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh bị nhắc đến ở 3 gói thầu là: gói thầu số 27 - dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà; gói thầu 07 - thi công xây dựng công trình dự án khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phố và gói thầu 07-XL - dự án hồ chứa nước IaMơr.

Trong đó, gói thầu số 27 trị giá 54,4 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, kiến nghị tạm dừng đấu thầu các gói thầu mới đến 30/8/2021 để tập trung hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.

Tại gói thầu số 07 trị giá 52,94 tỷ đồng không đáp ứng về yêu cầu tiến độ.

Tại gói thầu 07-XL trị giá 17,87 tỷ đồng, chủ đầu tư không đáp ứng về yêu cầu tiến độ, đã báo cáo Bộ và Bộ đã công bố tạm dừng tham gia tạm dừng tham gia các gói thầu mới.

Hình thức xử lý chung đối với 3 gói thầu của nhà thầu này là tiếp tục tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT theo công bố tại Văn bản số 3656/BNN-XD ngày 15/6/2021 cho đến khi có báo cáo của các chủ đầu tư về việc đã khắc phục xong các tồn tại và báo cáo bộ ra văn bản chấp thuận

Cũng nằm trong danh sách, Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 04 - CTCP bị nhắc nhở do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại gói thầu số 36 đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước và đập phụ thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 375,41 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hoàng Thông; Công ty TNHH Hùng Tiến; Công ty Cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị 7 và Công ty Cổ phần xây dựng Lũng Lô 2 không đáp ứng được tiến độ thi công, nên bị nhắc nhởm chấn chỉnh và tạm dừng tham gia các gói thầu mới.

Cùng với đó là một số nhà thầu thi công khác như Công ty TNHH giải pháp BIM Hà Nội; Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân; Công ty Cổ phần Sông Đà 9… cũng bị Bộ NN&PTN nhắc nhở, chấn chỉnh.

Xem thêm: Thanh tra Chính phủ: Dự án buýt nhanh BRT tại Hà Nội sai phạm hơn 43,5 tỷ đồng

Tin mới lên