Tiêu điểm

Bộ Nội vụ: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không là công chức sẽ giảm tham nhũng

(VNF) - Đề xuất trên được Bộ Nội vụ đưa ra tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức (CBCC) và Luật Viên chức.

Bộ Nội vụ: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không là công chức sẽ giảm tham nhũng

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định áp dụng Luật Cán bộ công chức chức đối với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất phương án sửa đổi, đó là không quy định là công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước); bỏ quy định áp dụng Luật Cán bộ công chức chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Theo Bộ Nội vụ, việc không quy định công chức là những người đang làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và không áp dụng pháp luật về cán bộ công chức đối với những người là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp bảo đảm những người này hoạt động đúng vị trí, chức năng, đúng bản chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

“Việc không quy định đội ngũ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là cán bộ, công chức sẽ giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm (chi phí đào tạo, báo cáo đánh giá…), chưa kể những chi phí vô hình (thời gian vật chất cho các cuộc hội họp, kiểm điểm, đánh giá với tư cách là công chức, những phát sinh khi phải hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan)”, Bộ Nội vụ đánh giá.

Bên cạnh đó, theo Bộ Nội vụ, việc bỏ quy định áp dụng Luật Cán bộ công chức đối với những người là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp cũng góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vật chất, phòng chống tham ô, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin mới lên