Tiêu điểm

Bộ Nội vụ nói gì về việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức?

(VNF) – Bộ Nội vụ cho rằng việc duy trì kỷ luật giáng chức sẽ gây khó khăn trong công tác sắp xếp cán bộ tại đơn vị.

Bộ Nội vụ nói gì về việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức?

Bộ Nội vụ nói gì về việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức?

Điều 79 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định có 6 hình thức kỷ luật đối với công chức gồm: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức và buộc thôi việc.

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hình thức kỷ luật giáng chức đã bị bãi bỏ.

Dự thảo Luật chỉ còn 5 hình thức kỷ luật; riêng hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

Lý giải nguyên nhân bỏ hình thức kỷ luật giáng chức, ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - viên chức (Bộ Nội vụ) cho rằng ranh giới giữa việc kỷ luật giáng chức và cách chức có sự duy tình, đáng lẽ cần cách chức thì lại giáng chức.

Ngoài ra, hiện nay còn có hiện tượng cố tình giảm nhẹ hình thức kỷ luật nên Chính phủ thống nhất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đi; nếu không kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì sẽ cách chức.

Ông Long cũng cho biết thêm trong thực tế, việc kỷ luật giáng chức cũng gây khó khăn trong công tác sắp xếp cán bộ tại đơn vi.

“Ví dụ một đơn vị xác định rõ có 1 trưởng 3 phó, nếu giáng chức từ trưởng xuống phó thì lại có 3 phó rồi nên không còn vị trí việc làm nào để bổ nhiệm nữa”, ông Long nói.

Theo ông Long, việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức cũng sẽ tương thích với 4 hình thức kỷ luật của hệ thống Đảng là cảnh cáo, khiển trách, cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Quy định tương đồng này sẽ tạo sự liên thông trong công tác cán bộ.

“Bỏ một hình thức kỷ luật giáng chức  không có nghĩa sẽ giảm bớt tính nghiêm minh của thực thi pháp luật. Hiện nay, hình thức kỷ luật giáng chức chỉ là một trong 5 hình thức kỷ luật áp dụng xử lý đối tượng công chức lãnh đạo quản lý vi phạm”, ông Long nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại kỳ họp thứ 7 và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Tin mới lên