Tiêu điểm

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra 35 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 thuộc các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức… đối với 35 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra 35 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra 35 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023. (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại Thông tấn xã Việt Nam.

Thanh tra việc tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. HCM, Bộ sẽ thanh tra việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, nghỉ hưu đối với viên chức.

Bên cạnh đó, thanh tra việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính).

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng thanh tra việc tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương).

Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

Đối với các địa phương, Thanh tra Bộ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại UBND các tỉnh: Lào Cai, Hà Nam, Phú Yên, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Sóc Trăng, Tây Ninh, Cao Bằng.

Thanh tra việc tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại UBND tỉnh Lai Châu và Tiền Giang.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Long An, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu hoạt động thanh tra tại 35 cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Qua đó, phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tin mới lên