Tài chính

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sắp thoái 93% vốn tại Vinasugar 2

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo về việc đấu giá gần 63,7 triệu cổ phần Tổng Công ty Mía đường II (Vinasugar 2) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm giữ, dự kiến diễn ra vào 9h ngày 13/2/2018.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sắp thoái 93% vốn tại Vinasugar 2

Cụ thể, 63.690.700 cổ phần Vinasugar 2 sẽ được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 10.420 đồng/cổ phần. Số cổ phần mang ra đấu giá chiếm 93% vốn điều lệ của Vinasugar 2. Theo dự kiến, nếu đấu giá thành công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thu về khoản tiền tối thiểu 663,6 tỷ đồng.

Vinasugar 2 tiền thân là Công ty Đường Việt Nam. Đến năm 2006, Công ty hoàn thành việc sắp xếp để chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Năm 2010, Tổng công ty Mía đường 2 lại tiếp tục chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

Đến tháng 6/2013, Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 685 tỷ đồng. Từ đó đến nay, công ty vẫn chưa tăng vốn điều lệ.

Theo số liệu trên nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, năm 2016 Vinasugar 2 đạt gần 449 tỷ đồng doanh thu. Năm 2017 Vinasugar 2 đặt mục tiêu đạt gần 462 tỷ đồng doanh thu và gần 16,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2013, Vinasugar 2 đã IPO với tổng số cổ phần đưa ra đấu giá là 16.765.900 cổ phần nhưng lượng chào bán thành công chỉ đạt 775.600 cổ phần (chiếm khoảng 4,6% tổng số chào bán).

Có 61 nhà đầu tư đăng ký tham giá đấu giá trong đó có 1 tổ chức và 60 cá nhân, các nhà đầu tư này đều trúng thầu với giá đấu thành công cao nhất là 10.200 đồng/cổ phiếu; giá thấp nhất bằng giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phiếu. Giá đấu bình quân chỉ 10.101 đồng/cổ phiếu, tức là chỉ cao hơn giá khởi điểm đúng... 1 đồng.

Được biết, tổng giá trị thu về sau khi IPO của Vinasugar 2 chỉ đạt 7,83 tỷ đồng.

Tin mới lên