M&A

Bộ Quốc phòng sẽ giảm từ 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước xuống còn 17

(VNF) - Tại cuộc họp báo quý II của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng đã chia sẻ thông tin về kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn của Bộ Quốc phòng và tình hình xử lý những tồn đọng trong vấn đề đất quốc phòng thời gian qua.

Bộ Quốc phòng sẽ giảm từ 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước xuống còn 17

Bộ Quốc Phòng sẽ giảm từ 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước xuống còn 17.

Liên quan đến vấn đề sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp lại các doanh nghiệp, giảm từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết các doanh nghiệp thuần túy dịch vụ thương mại sẽ triệt để cổ phần hóa, thoái vốn và giải thể.

Về tiến độ, trong giai đoạn 2016 – 2018, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa 32 doanh nghiệp, thoái vốn Nhà nước tại 11 công ty cổ phần; thực hiện cơ cấu lại, xử lý tài chính, lập phương án sử dụng đất đối với 35 doanh nghiệp phải cổ phần hóa và 20 doanh nghiệp phải thoái vốn.

Về những tồn đọng trong vấn đề đất quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết từ năm 2017 đến nay, Bộ Quốc phòng quy định các đơn vị không được ký hợp đồng liên doanh, liên kết, mở mới những dự án có sử dụng đất quốc phòng; thu hồi đất khi đã hết hạn hợp đồng. Với các hợp đồng sai phạm, Bộ Quốc phòng khẳng định kiên quyết thu hồi đất; thực hiện xử lý thật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm, đảm bảo đúng người, đúng pháp luật.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, đến nay, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã rà soát, thanh lý 630 dự án, hợp đồng đất liên doanh, liên kết và thu hồi 398 điểm đất với diện tích 979 ha; chuyển giao cho các địa phương quản lý 385 điểm đất với diện tích 4.634 ha để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Tin mới lên