Tiêu điểm

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban tài chính ngân sách, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 sắp tới về việc bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019.

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Ngày 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait là 225.000 USD.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ngày 21/2/2018, nhà tài trợ đã chuyển 100% số tiền viện trợ cam kết cho ngân sách trung ương là 225.000 USD. Trong đó, dự kiến phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh là 125.000 USD, tỉnh Quảng Bình là 100.000 USD.

Tuy nhiên, việc chuyển khoản tiền này cho 2 tỉnh sử dụng chưa thực hiện được vì chưa được bổ sung dự toán. Khoản tiền đã được chuyển vào ngân sách trung ương bằng ngoại tệ.

"Khoản viện trợ này dùng để khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình nói chung, không hỗ trợ cho chương trình, dự án cụ thể. Khoản tiền đã được chuyển vào ngân sách trung ương bằng ngoại tệ", ông Đinh Tiến Dũng cho biết.

Do vậy, để đảm bảo chuyển đúng cho địa phương số vốn viện trợ (bằng ngoại tệ) đã tiếp nhận về ngân sách trung ương, ngân sách trung ương không chịu rủi ro tỷ giá, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, đây là khoản viện trợ không hoàn lại nên việc bổ sung dự toán sẽ không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã được Quốc hội quyết định.

"Số tiền viện trợ không hoàn lại 225.000 USD đã được chuyển vào ngân sách trung ương từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng như vậy là rất chậm, trong khi việc khắc phục hậu quả thiên tai cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là hết sức cần thiết và cấp bách", Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải cho hay.

Căn cứ khoản 8 Điều 19 của Luật Ngân sách nhà nước, việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách và nhất trí báo cáo, trình Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này tại kỳ họp thứ 8 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tin mới lên