Đô thị

Bổ sung khu công nghiệp Đồng Sóc vào quy hoạch các khu công nghiệp ở Việt Nam

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc quy mô 208,5 ha tại xã Vân Xuân, xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Bổ sung khu công nghiệp Đồng Sóc vào quy hoạch các khu công nghiệp ở Việt Nam

Ảnh minh hoạ.

Đây là dự án nhà nước thu hồi đất tại Nghị quyết số 194/2015 của HĐND tỉnh, được Chính phủ đồng ý cho phép mở rộng, điều chỉnh quy hoạch năm 2018 về phía Nam thuộc địa giới hành chính thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc; đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng được giao chỉ đạo cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Đồng Sóc vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong khu vực dự án trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất được Chính phủ cho phép.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Bá Thiện và Tam Dương II - khu A sớm xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, làm rõ nguyên nhân của việc chưa cập nhật đầy đủ diện tích quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh các quyết định đã ban hành, đảm bảo tổng diện tích quy hoạch phát triển các khu công nghiệp phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp phân bổ cho tỉnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện kiểm tra việc quy hoạch và thành lập khu công nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chậm triển khai; xem xét việc đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp theo quy định đối với khu công nghiệp nằm trong quy hoạch nhưng không có khả năng triển khai.

Đối với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp không có khả năng thực hiện, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng quy định của pháp luật để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư.

Tin mới lên