Bất động sản

Bộ Tài chính đề nghị TP. HCM xem xét lại phí sử dụng hạ tầng cảng biển

(VNF) - Nội dung các công văn của Bộ Tài chính đề cập đến chênh lệch phí giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP. HCM và các địa phương khác, gây bất bình đẳng và có sự phân biệt đối xử.

Bộ Tài chính đề nghị TP. HCM xem xét lại phí sử dụng hạ tầng cảng biển

Bộ Tài chính đề nghị TP. HCM xem xét lại phí sử dụng hạ tầng cảng biển.

Bộ Tài chính vừa gửi Ủy ban Nhân dân TP. HCM văn bản về việc xem xét lại phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

Theo Bộ Tài chính, Bộ đã nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. HCM.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có các công văn số 2681/BTC-CST ngày 17/3, công văn số 6665/BTC-CST ngày 21/6/2022, công văn số 2784/BTC-CST ngày 25/3/2022 gửi Ủy ban Nhân dân TP. HCM.

Nội dung các công văn đề cập đến chênh lệch phí giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP. HCM và các địa phương khác, gây bất bình đẳng và có sự phân biệt đối xử.

Bộ Tài chính cho hay theo Điều 8, Luật Phí và Lệ phí, mức phí được xác định cơ bản đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân TP. HCM trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính hợp lý của Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND và rà soát nội dung Hiệp định Vận tải đường thủy Việt Nam - Campuchia để điều chỉnh Nghị quyết thu phí đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp với quy định.

Tại Công văn số 3978/BTC-CST vừa gửi Ủy ban Nhân dân TP. HCM, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân TP. HCM khẩn trương báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp quy định Luật Phí và lệ phí.

Tin mới lên