Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

(VNF) - Bộ Tài chính vừa có tờ trình  báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và đề xuất điều chỉnh thời gian, bổ sung đối tượng gia hạn.

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Bộ Tài chính kiến nghị mở rộng đối tượng và thời hạn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 22/9/2020, cơ quan thuế đã tiếp nhận 184.887 giấy đề nghị gia hạn (GĐNGH) tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, số GĐNGH của doanh nghiệp là 128.619 giấy đề nghị, chiếm khoảng 30% số doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41. Số GĐNGH của hộ, cá nhân kinh doanh là 56.268 giấy đề nghị, chiếm khoảng 53% số hộ, cá nhân kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41.

Cũng tại tờ trình này, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 66.713 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng (GTGT) được gia hạn là 31.929 tỷ đồng (trong đó: thuế GTGT được gia hạn tháng 3 là 5.312 tỷ đồng, quý I là 4.613 tỷ đồng, tháng 4 là 4.095 tỷ đồng, tháng 5 là 5.709 tỷ đồng, tháng 6 là 7.736 tỷ đồng, quý II là 4.464 tỷ đồng).

Số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gia hạn là 30.563 tỷ đồng (gồm: số thuế chênh lệch sau quyết toán thuế TNDN năm 2019 là 10.321 tỷ đồng, số thuế TNDN phải tạm nộp Quý I/2020 được gia hạn là  10.279 tỷ đồng, số thuế TNDN phải tạm nộp quý II/2020 được gia hạn là  9.963 tỷ đồng).

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, tiền thuê đất được gia hạn là 3.393 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 827,8 tỷ đồng.

Nói về nguyên nhân khiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thấp hơn dự kiến, Bộ Tài chính cho biết chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, dẫn đến không có nguồn thu và không có lợi nhuận nên nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (thuế GTGT, thuế TNDN) giảm hơn so với năm trước (số liệu dự kiến khi xây dựng chính sách khoảng 180.000 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh dẫn đến số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh tăng cao. Một bộ phận doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, số thuế phát sinh phải nộp không nhiều nên không nộp Giấy đề nghị gia hạn.

“Ngoài ra, đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có đặc thù là nộp thuế khoán, số thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý không nhiều, việc gia hạn nộp vào thời điểm 31/12/2020 sẽ dẫn đến số tiền bỏ ra một lúc lớn, vì vậy các hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo thời hạn quy định”, tờ trình của Bộ Tài chính cho hay.

Mở rộng đối tượng và thời hạn thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Cũng tại tờ trình này, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng và thời hạn thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau: bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, hoạt động phát thanh, truyền hình, lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị các khoản thu được gia hạn gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất như quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó là gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 3 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý), gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 3/2020, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ hai năm 2020.

Trường hợp Chính phủ thống nhất chủ trương nêu, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ cho phép ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Xem thêm: TP. HCM: Hơn 52.800 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xin gia hạn thuế do Covid-19

Tin mới lên