Tài chính

Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục thanh toán nợ đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc.

Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trả nợ các khoản vay người dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đã dẫn một loạt các văn bản cho thấy thời gian kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là hết ngày 31/12/1998. Theo Bộ Tài chính, như vậy về mặt nguyên tắc thì đến nay thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc.

Tuy nhiên, căn cứ chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ngày 7/6/2017, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thanh toán nợ đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc. Điều này là nhằm đảm bảo công tác giải quyết nợ dân thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đây là những khoản nợ từ công phiếu kháng chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; công trái quốc gia, phát hành năm 1951; công trái Nam-Bộ, phát hành năm 1947, 1958; công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964 và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân...

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, nguồn kinh phí chi trả từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, Bộ đề nghị các địa phương phản ánh về cơ quan này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. 

Tin mới lên