Thị trường

Bộ Tài chính lên phương án xử lý xe công dư thừa, lãng phí lớn

(VNF) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 17865/BTC-QLCS gửi các bộ ngành, tỉnh thành phố liên quan thông báo về phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.

Bộ Tài chính lên phương án xử lý xe công dư thừa, lãng phí lớn

Bộ Tài chính lên phương án xử lý xe công dư thừa.

Cụ thể, đối với các xe đủ điều kiện thanh lý, Bộ Tài chính sẽ tiến hành bán đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Đối với các loại xe được chuyển hình thức sử dụng từ xe ô tô phục vụ công tác chung sang xe ô tô chuyên dùng cần tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn, định mức đã được các cấp thẩm quyền ban hành theo quy định.

Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng cho biết trong trường hợp các bộ ngành, địa phương có nhu cầu điều chuyển xe ô tô công từ nơi thừa sang nơi thiếu thì cần tính toán thận trọng trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phân bổ, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

Trường hợp xe ô tô chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận thì có thể được đem bán.

"Tuy nhiên, việc bán xe ô tô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không chấp nhận hình thức chỉ định; đồng thời số tiền thu được từ việc bán xe công dư thừa cần được thực hiện theo quy định của pháp luật", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá quy định tại Điều 47 của Luật Đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm báo cáo kê khai để đăng nhập biến động về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, theo đó, yêu cầu phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

>>> Xem thêm: Hơn 1.400 xe ô tô công dư thừa chưa có phương án xử lý

Theo số liệu công bố của Cục quản lý công sản, tính đến ngày 31/12/2016, cả nước có 34.214 xe ô tô công. Trong đó, có 864 xe ô tô phục vụ chức danh, 17.047 xe ô tô phục vụ công tác chung, số còn lại là xe chuyên dùng.

Mỗi năm, chi phí để "nuôi" 1 xe công khoảng 320 triệu đồng cho các khoản như khấu hao, thuê lái xe, bảo dưỡng và sửa chữa…

Trong năm 2016, 1.105 xe công của các bộ, ngành và địa phương đã được tiến hành thanh lý.

Theo báo cáo, số tiền thu được từ việc bán thanh lý 761 xe ô tô là khoảng 35,15 tỷ đồng, tương đương với 46,2 triệu đồng/xe.


Tin mới lên