Tài chính

Bộ Tài chính 'nhắc' Bộ Xây dựng về cổ phần hóa, thoái vốn

(VNF) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng triển khai thực hiện công tác thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính 'nhắc' Bộ Xây dựng về cổ phần hóa, thoái vốn

Năm 2017, Bộ Xây dựng phải hoàn tất cổ phần hóa 4 Tổng công ty gồm Sông Đà, Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, năm 2017, Bộ Xây dựng phải thực hiện thoái vốn tại 8 doanh nghiệp gồm Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - Công ty cổ phần; Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - Công ty cổ phần; Tổng công ty Cơ khí xây dựng — Công ty cổ phần; Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - Công ty cổ phần; Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần và Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 991/TTg-ĐMDN, năm 2017, Bộ Xây dựng phải hoàn tất công tác cổ phần hóa tại 4 Tổng công ty gồm Tổng công ty Sông Đà; Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) đã thực hiện bán cổ phần lần đầu, còn lại 3 Tổng công ty đang tiến hành triển khai công tác cổ phần hóa.

Bộ này cũng đề nghị Bộ Xây dựng triển khai thực hiện công tác thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, đối với các Tổng công ty đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đề nghị Bộ Xây dựng thực hiện quyết toán vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa và quyết toán chi phí cổ phần hóa theo quy định.

Tin mới lên