Tài chính

Bộ Tài chính: Quý II/2019 sẽ tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi

(VNF) - Quý II/2019, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính của Bộ Tài chính là tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi).

Bộ Tài chính: Quý II/2019 sẽ tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi

Bộ Tài chính: Quý II/2019 sẽ tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi

Theo thông tin từ cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài chính, quý II/2019, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính của Bộ là tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi).

Quý I/2019, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Đồng thời tập trung phát triển sản phẩm phái sinh mới (warrant covered, future contracts), nâng cấp công nghệ fintech, cơ cấu lại các thị trường chứng khoán, tăng cường kiểm tra, giám sát...

"Trong 3 tháng đầu năm 2019, diễn biến thị trường chứng khoán nhìn chung tích cực. Đến hết ngày 18/3/2019, quy mô thị trường chứng khoán đạt trên 81% GDP, tăng 13,9% so với cuối năm 2018", phía Bộ Tài chính cho biết.

Đối với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho hay Bộ đang tích cực xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2018 về bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2018/NĐ-CP...

Trong quý II/2019, Bộ Tài chính cho biết sẽ hoàn thiện hồ sơ sửa Luật kinh doanh bảo hiểm 2020; theo dõi và hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm vi mô; hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

Tin mới lên