Tài chính

Bộ Tài chính sẽ tăng thẩm quyền cho UBCKNN trong công tác thanh tra

(VNF) – Bộ Tài chính sẽ tăng thẩm quyền cho UBCKNN trong công tác thanh tra để có thể kịp thời xử lý những hành vi gian lận, thao túng, nội gián, đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch, tạo lòng tin cho công chúng đầu tư.

Bộ Tài chính sẽ tăng thẩm quyền cho UBCKNN trong công tác thanh tra

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Lễ đánh cồng đầu xuân Mậu Tuất 2018

Tăng thẩm quyền thanh tra cho UBCKNN

Ngày 23/2, tại Lễ đánh cồng đầu Xuân Mậu Tuất 2018 tổ chức ở Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam được xem là bệ phóng quan trọng cho nhiều doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và thực hiện tốt vai trò kiến tạo phù hợp với chủ trương chính sách của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, giai đoạn 2018 - 2020 rất quan trọng bởi hàng loạt chủ trương, cơ chế chính sách lớn của Đảng và Nhà nước sẽ đi vào thực tiễn. Cụ thể, trong năm 2018, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy giải pháp phát triển nền kinh tế bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, quyết liệt thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)...

Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển lành mạnh, bền vững, tập trung vào 5 nội dung chính.

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về TTCK trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán theo hướng đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tạo môi trường tốt nhất, minh bạch nhất cho doanh nghiệp và việc huy động, sử dụng vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và sự bền vững của thị trường thông qua việc tăng cường tính công khai minh bạch, cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp theo quy tắc và thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn hàng hóa niêm yết, tiếp tục chuẩn hóa chất lượng kế toán kiểm toán trong đó có việc áp dụng các báo cáo chuẩn mực quốc tế. Tăng cường quản trị rủi ro và tiêu chuẩn an toàn tài chính.

Thứ ba, tăng cường thu hút các dòng vốn trong và ngoài nước phục vụ đầu tư phát triển, hỗ trợ cho kênh dẫn vốn ngân hàng, đóng góp tích cực cho công tác cổ phần hóa và thoái vốn DNNN. Kiên quyết xử lý doanh nghiệp không tuân thủ việc lên niêm yết giao dịch trên TTCK, hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô lớn chất lượng quản trị ngang tầm khu vực và quốc tế.

Thứ tư, triển khai sản phẩm mới theo thông lệ quốc tế, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, thông suốt trong giao dịch và thanh toán, chủ động ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động thị trường.

Thứ năm, tăng cường năng lực hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành thị trường, kịp thời ứng phó, xử lý các vấn đề phát sinh, các biến động bất lợi từ nền kinh tế vĩ mô. Tăng cường công tác thanh tra giám sát xử lý vi phạm, tăng cường thẩm quyền cho UBCKNN trong công tác thanh tra để có thể kịp thời xử lý những hành vi gian lận, thao túng, nội gián, đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch, tạo lòng tin cho công chúng đầu tư.

HoSE sẽ nghiên cứu và hỗ trợ tái cấu trúc DNNN

Ông Lê Hải Trà - Thành viên phụ trách HĐQT HoSE cho hay, tiếp tục sự tăng trưởng tích cực của năm 2017, những ngày đầu tiên của năm 2018, TTCK Việt Nam tiếp tục có những tín hiệu khả quan và nhiều kỳ vọng.

Thanh khoản thị trường tiếp tục gia tăng mạnh với giá trị bình quân đạt trên 8.000 tỷ đồng/phiên; trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 12.600 tỷ đồng, gần bằng 48% của cả năm 2017. Bên cạnh đó, các chuyên gia, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước đánh giá Việt Nam có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt cho TTCK Việt Nam tăng trưởng mạnh.

Trước bối cảnh đó, HoSE đã đặt ra nhiều mục tiêu hoạt động trọng tâm của năm 2018 để phát huy những kết quả đạt được của ngành chứng khoán Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng.

Cụ thể, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và thành viên thị trường thực hiện tham gia xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi để trình Quốc hội thông qua vào năm 2019; tập trung triển khai sản phẩm mới hỗ trợ tăng quy mô và thanh khoản thị trường; chú trọng nghiên cứu và hỗ trợ tái cấu trúc DNNN, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh triển khai dự án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để giám sát và điều hành linh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. Cùng với đó, nâng cao năng lực quản trị điều hành để đáp ứng những yêu cầu và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tin mới lên