Tài chính

Bộ Tài chính: 'Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước chậm, có khả năng không đạt kế hoạch'

(VNF) - Bộ Tài chính nhìn nhận, tiến độ triển khai cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2018 là chậm, có khả năng không đạt được số lượng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Bộ Tài chính: 'Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước chậm, có khả năng không đạt kế hoạch'

Bộ Tài chính nhìn nhận, tiến độ triển khai cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2018 là chậm.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 10 DNNN và 1 đơn vị sự nghiệp.

Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.310 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.158 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng; đấu giá công khai 4.762 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 90 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp (bao gồm: 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 64 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018).

Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2018 mới cổ phần hóa được 11 doanh nghiệp (trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc danh sách thực hiện cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN). Lũy kế đến nay mới cổ phần hóa được 26/127 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2017, 2018 theo công văn số 991/TTg-ĐMDN.

"Tiến độ triển khai cổ phần hóa trong 9 tháng đầu năm 2018 như vậy là chậm, có khả năng không đạt được số lượng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN", Bộ Tài chính đánh giá.

Về tình hình thoái vốn, trong 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 18 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng, trong đó chỉ có 2 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018, còn lại 16 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017.

Song song, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 3.758 tỷ đồng, thu về 7.987 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại các lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, các quỹ đầu tư) được 2.416 tỷ đồng, thu về 2.794 tỷ đồng; thoái vốn tại các lĩnh vực khác được 1.129 tỷ đồng, thu về 2.548 tỷ đồng; SCIC thực hiện thoái vốn tại 8 doanh nghiệp với giá trị 212 tỷ đồng, thu về 2.644 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 thì năm 2017 có 135 doanh nghiệp, năm 2018 có 181 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2018, chỉ có 18 đơn vị thuộc danh sách thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn. Lũy kế đến nay mới chỉ có 31 đơn vị thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg (năm 2017 có 13 đơn vị thực hiện thoái vốn).

"Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chậm, có khả năng không đạt được kế hoạch đề ra", Bộ Tài chính cho biết.

Tin mới lên