Tài chính

Bộ Tài chính: Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

(VNF) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư sẽ tiếp tục gia hạn thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với số giảm thu trong 6 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

Bộ Tài chính: Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Do đó, sau khi xin ý kiến các bộ, ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Thông tư này, sẽ tiếp tục gia hạn thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với số giảm thu trong 6 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều mức phí, lệ phí giảm cao như: giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC gia hạn giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết tháng 6/2021 như: lệ phí cấp căn cước công dân giảm 50%; lệ phí sở hữu công nghiệp giảm 50%; phí trong lĩnh vực y tế giảm 30%; giảm 10 - 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải; giảm 10% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;...

Xem thêm: Gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân thêm 3 tháng

Tin mới lên