Nhân vật

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Thông tin & Truyền thông điều động, bổ nhiệm loạt nhân sự mới

(VNF) - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Thông tin & Truyền thông vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Thông tin & Truyền thông điều động, bổ nhiệm loạt nhân sự mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Quyết định cho ông Triệu Thọ Hân.

Bộ Tài chính có tân Vụ trưởng Vụ Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có các quyết định về công tác nhân sự. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Thọ Hân, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng điều động và giao nhiệm vụ cho ông Đinh Trần Lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt giữ chức Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Giao nhiệm vụ điều hành Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt cho ông Lưu Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt. Cùng với đó, Bộ trưởng Tài chính cũng bổ nhiệm ông Dương Bá Đức, Trưởng phòng thuộc Vụ Đầu tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

Hải quan Lạng Sơn, Hải quan Cao Bằng có lãnh đạo mới

Tổng cục Hải quan cũng vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã trao Quyết định số 1566/QĐ-TCHQ ngày 30/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn.

Đồng thời, Tổng Cục Hải quan cũng thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa làm Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng kể từ ngày 15/6/2019.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Huy Dũng.

Sáng 12/6/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ của Bộ Thông tin & Truyền thông. Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 816/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách điều hành Cục An toàn thông tin giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhận định về tân Cục trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá ông Nguyễn Huy Dũng là Cục trưởng trẻ nhất được bổ nhiệm tại Bộ Thông tin & Truyền thông. Bộ trưởng đánh giá cao năng lực của ông Nguyễn Huy Dũng trong những việc mang tầm vĩ mô như chuẩn bị các chỉ thị liên quan đến an toàn thông tin của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như công tác quản lý Cục.

Tin mới lên