Tiêu điểm

Bộ Tài chính yêu cầu 'cấp dưới không chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp'

Bộ Tài chính vừa có công văn số 651/BTC-TTr gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính về triển khai các biện pháp đón Tết Canh Tý năm 2020. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Tài chính yêu cầu 'cấp dưới không chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp'

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp dưới “tranh thủ” cấp trên với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định, trong dịp tết, lễ hội…

Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm; bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực cơ quan, công sở để xử lý, giải quyết kịp thời công việc phát sinh trong dịp nghỉ tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, các đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của nhân dân; không tổ chức du xuân, đi chúc tết, đi lễ hội trong giờ hành chính.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo này, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, việc tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại đơn vị mình, gửi về Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 31/1/2020.

Về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2020, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCTN và THTKCLP.

Theo đó, bảo đảm đúng chủ trương của Trung ương Đảng, quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí tại các nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các nghị quyết, văn bản có liên quan.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nội bộ, để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”.

Ngoài ra, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng trong giám định, định giá tài sản; cung cấp tài liệu, thực hiện yêu cầu, trưng cầu của các cơ quan tố tụng về giám định, định giá tài sản phục vụ yêu cầu điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các kiến nghị của hội đồng xét xử, kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, các đoàn giám sát của Quốc hội, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan chức năng thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; xử lý nghiêm, đúng pháp luật và công khai đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu đã được phát hiện.

Tin mới lên