Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu đưa vấn đề chống chuyển giá vào Luật đầu tư

Bộ Tài chính vừa đề nghị đưa vấn đề chống chuyển giá vào Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sửa đổi.

Bộ Tài chính yêu cầu đưa vấn đề chống chuyển giá vào Luật đầu tư

Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&ĐT đưa vấn đề chống chuyển giá vào Dự thảo Luật Đầu tư.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, vấn đề chống chuyển giá đã sơ hở từ khâu cấp phép khi Luật Đầu tư chỉ đưa ra khái niệm "vốn đầu tư" mà chưa có quy định về "tài sản hình thành sau đầu tư" dẫn đến tình trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giá thông qua tài sản góp vốn.

Theo Bộ Tài chính, hiện liên quan đến Luật Đầu tư, có nhiều vấn đề như đầu tư núp bóng, đầu tư chui, tràn lan, quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Về đầu tư ra nước ngoài, lợi nhuận để lại là tăng vốn của dự án đầu tư ra nước ngoài nhưng không được điều chỉnh và kê khai trong nước; thuế thu nhập doanh nghiệp trong nước đang được đặt ra yêu cầu xử lý như thế nào?

Bộ Tài chính đề nghị làm rõ khái niệm trong Luật Đầu tư 2014: "Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh". Đề nghị Bộ KH&ĐT làm rõ khái niệm: "Tài sản khác để thực hiện hoạt động kinh doanh" bao gồm những tài sản gì?

Đề nghị Bộ KH&ĐT hướng dẫn cách thức xác định "vốn đầu tư" để bảo đảm thống nhất, minh bạch trong thực hiện, làm cơ sở cho giám sát hoạt động đầu tư, thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Bộ Tài chính yêu cầu Bộ KH&ĐT đánh giá đúng về thực trạng các dự án đầu tư không thực hiện đúng các cam kết khi đăng ký đầu tư mà vẫn được hưởng ưu đãi đầu tư và quy định cụ thể tại Dư thảo Luật về việc giám sát, đánh giá các dự án đầu tư, thu hồi các dự án đầu tư không thực hiện đúng cam kết trách nhiệm với cơ quan Nhà nước để đảm bảo ưu đãi đầu tư đúng đối tượng.

Về quy định "sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện đầu tư" tại Điểm a, Khoản 19, Điều 1 quy định sửa đổi điểm g, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&ĐT làm rõ sau 12 tháng tính từ thời điểm nào cụ thể để có chính sách phù hợp.
The World Bank in Vietnam

Tin mới lên