Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả 300 tỷ đồng vốn đầu tư công vì không có khả năng giải ngân hết

(VNF) – Đây là thông tin được nêu trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giao, phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả 300 tỷ đồng vốn đầu tư công vì không có khả năng giải ngân hết

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả 300 tỷ đồng vốn đầu tư công vì không có khả năng giải ngân hết

Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao là 60.000 tỷ đồng, trong đó các bộ ngành trung ương là 21.515,95 tỷ đồng và các địa phương là 38.484,05 tỷ đồng.

Triển khai Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng, các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết danh mục các dự án. Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2020, số vốn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án của các bộ, cơ quan trung ương là 19.008 tỷ đồng, của các địa phương là 38.484 tỷ đồng, tổng cộng 57.492 tỷ đồng, đạt 95,82%, cao gấp 1,75 lần cùng kì 2019.

Số vốn giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án đủ thủ tục của các bộ, cơ quan trung ương là 16.231 tỷ đồng, của các địa phương là 37.418 tỷ đồng, tổng cộng 53.649 tỷ đồng, đạt 89,42%, cao gấp 1,63 lần cùng kì 2010.

Số vốn còn lại chưa giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương là 2.776,9 tỷ đồng, của các địa phương là 1.066 tỷ đồng, tổng cộng 3.842,9 tỷ đồng.

Có 3 bộ, cơ quan trung ương đã đề nghị cắt giảm 2.439,111 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 do không giải ngân được hết số vốn nước ngoài đã được Quốc hội phê duyệt, gồm:

Một là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số vốn 1.808,605 tỷ đồng (số vốn này chưa phân bổ chi tiết cho dự án).

Hai là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với số vốn 300 tỷ đồng (dự án xây dựng trường Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội với lý do gói thầu thiết kế cơ sở dự kiến đến tháng 12 mới được Bộ Xây dựng thẩm định nên không kịp triển khai trong năm 2020).

Ba là Bộ Tài nguyên và Môi trường với số vốn 330,506 tỷ đồng, do không có khả năng giải ngân hết số vốn được giao.

Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống đầu tư công quốc gia, tổng kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2020 (không bao gồm giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) là 5.562,137 tỷ đồng.

Tin mới lên