Thị trường

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không tăng giá điện trong nửa đầu năm 2020

(VNF) - Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với Cục Điều tiết điện lực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không tăng giá điện trong nửa đầu năm 2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không tăng giá điện trong nửa đầu năm 2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có chỉ thị về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diến biến mới của dịch bệnh Covid-19.

Trong chỉ thị này, đáng chú ý là Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực "chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá", tức không tăng giá điện.

Ngoài nội dung này, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý;

Yêu cầu Vụ Pháp chế đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh;

Yêu cầu vụ Kế hoạch khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3/2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA).

Yêu cầu Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp phối hợp, tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về vấn đề gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; vấn đề miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Một nội dung đáng chú ý khác là Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài. Trên cơ sở đó, Vụ báo cáo đề xuất với lãnh đạo Bộ để xem xét, tạm hoãn tất cả các chuyến công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi học tập, trao đổi, công tác nước ngoài trong thời điểm hiện tại (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch), trừ các sự kiện đặc biệt hoặc hội nghị quan trọng phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Đối với các đoàn đã hoàn thành chuyến công tác nước ngoài, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ rà soát địa điểm, thời gian, đối tượng làm việc để báo cáo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với các cơ sở đào tạo đã triệu tập học sinh, sinh viên, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến; trường hợp dạy học theo phương pháp truyền thống thì tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Đối với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, Bộ trưởng yêu cầu tạm thời hoãn, dừng triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng đến hết tháng 3/2020.

Tin mới lên