Tiêu điểm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận thiếu đôn đốc trong quy hoạch đô thị

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận, Bộ có trách nhiệm trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, chưa kịp thời hướng dẫn, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị để đảm bảo công tác này được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận thiếu đôn đốc trong quy hoạch đô thị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Trả lời chất vấn về vấn đề điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu của quy chuẩn về quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết việc điều chỉnh quy hoạch đô thị có hai cấp độ: điều tổng thể và điều chỉnh cục bộ.

"Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu khách quan, cần thiết và tất yếu để đảm bảo khắc phục kịp thời các bất cập, tồn tại cũng như điều chỉnh những dự báo chưa chính xác trong quy hoạch, những định hướng không phù hợp với định hướng phát triển", ông Nghị nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do rà soát đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch còn chưa kịp thời, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, việc thi hành pháp luật còn chưa được triệt để…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận, Bộ có trách nhiệm trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, chưa kịp thời hướng dẫn, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị để đảm bảo công tác này được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết trong thời gian tới, sẽ đề xuất sửa đổi điều chỉnh các Luật liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, trong đó dự kiến sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch…

Liên quan đến vấn đề về tiến độ di dời các trụ sở Bộ, ngành, cơ sở công nghiệp, trường đại học, Bộ trưởng đồng tình với  đánh giá việc di dời triển khai chậm của đại biểu.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân của chậm trễ này là có cơ quan chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, chậm xây dựng dự án di dời. Bên cạnh đó, nguồn ngân sách bố trí di dời và đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, chưa huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng Bộ chịu trách nhiệm chung về giám sát đôn đốc, các cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể theo nhiệm vụ Chính phủ giao chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ.

Về giải pháp, theo Bộ trưởng, cần thúc đẩy tiến độ quy hoạch ngành quốc gia, lộ trình di dời, biện pháp thực hiện, đồng thời có cơ chế chính sách di dời, cũng như tăng cường sự phối hợp của Bộ ngành.

Tin mới lên