Tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 6 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán 2020

(VNF) - Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020 được tổ chức hôm nay (2/1), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gợi mở về hướng phát triển thị trường trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh 6 giải pháp mà ngành chứng khoán cần tập trung triển khai.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 6 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của ngành chứng khoán trong năm 2020 là hoàn thiện thể chế, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi trước khi luật có hiệu lực từ năm 2021 .

Trong năm nay, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhắc Uỷ ban Chứng khoán tiếp tục cơ cấu lại thị trường chứng khoán, thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở xắp xếp lại bộ máy HNX và HOSE. Cùng với đó là cơ cấu lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu, thị trường phái sinh.

Thứ ba là đổi mới đồng bộ hệ thống hạ tầng giao dịch cho thị trường, nghiệm thu gói thầu công nghệ thông tin cho thị trường trong năm 2020.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thúc các cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc, để thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giao Uỷ ban Chứng khoán tiếp tục nghiên cứu triển khai các giải pháp để tăng thanh khoản cho thị trường.

Cuối cùng, Uỷ ban cần Chứng khoán cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát, tạo dựng lòng tin cho nhà đầu tư; nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và xử lý các tình huống khi rủi ro phát sinh.

Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng mặc dù chịu tác động bởi tình hình thế giới đầy biến động nhưng , huy động vốn qua thị trường cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng tích cực trong năm qua.  Cụ thể, năm 2019, thị trường cổ phiếu tăng 7,5% về chỉ số, 10,6% về quy mô vốn hóa, đạt 79,2% GDP.

“Nhiều sản phẩm mới ra đời, chẳng hạn như thị trường chứng khoán phái sinh đã tăng trưởng ngoài kỳ vọng. Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào ròng 2,7 tỷ USD cho thấy cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi vào cuối năm 2019 là cột mốc quan trọng của thị trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng khi Luật Chứng khoán có hiệu lực sẽ cải thiện chất lượng hàng hóa cho thị trường, đảm bảo cho thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững hơn….

Tin mới lên