Diễn đàn VNF

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: ‘Muốn cơ cấu lại nền kinh tế, cần vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ’

(VNF) - Muốn tái cơ cấu nền kinh tế thành công, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng, người đứng đầu các ngành và địa phương cần bỏ tư duy cục bộ, phải có tầm nhìn đột phá vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: ‘Muốn cơ cấu lại nền kinh tế, cần vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ’

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng

Tiếp thu, giải trình ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây không phải là một vấn đề mới mà đã thực hiện hơn 10 năm qua. Vấn đề đặt ra hiện nay là nhìn nhận xem chúng ta đã làm được gì và sắp tới cần tiếp tục làm gì.

Ông Dũng cũng đánh giá, việc thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn việc tái cơ cấu kinh tế là hết sức cần thiết, nếu chậm hơn chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức như: không thực hiện được công nghiệp hóa - hiện đại hóa; khó khăn trong thu hẹp khoảng cách giữa các nước; không vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, không tiếp cận được cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; không tận dụng được cơ hội hội nhập với các hiệp định FTA; không tận dụng được cơ hội mới được hình thành sau đại dịch.

Người đứng đầu Bộ KH-ĐT cho rằng, nội hàm và bản chất của tái cơ cấu nền kinh tế là phân bổ lại nguồn lực cho phát triển trên phạm vi quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không chỉ cơ cấu lại các ngành, thành phần kinh tế mà còn quan tâm tới lĩnh vực quan trọng có tiềm năng, dư địa trở thành ngành mũi nhọn, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, chúng ta đã đạt được rất nhiều các thành tựu quan trọng và tích cực như: năng suất lao động đã được tăng lên, đóng góp của TFP tăng lên, chuyển dịch cơ cấu tích cực hơn, chỉ số về công nghiệp chế biến, chế tạo... 

Tuy nhiên, ở ba lĩnh vực trọng tâm là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng chưa đạt hiệu quả đúng như trong kế hoạch. Sản xuất đang còn mang tính gia công lắp ráp nhiều, nội địa hóa còn thấp, phụ thuộc vào doanh nghiệp đầu tư nước ngoài còn lớn. Năng lực cạnh tranh, tính tự chủ, tính chống chịu của chúng ta còn rất thấp, chưa kể những thách thức mới trong thời gian tới... Ông Dũng khẳng định, "sẽ nghiêm túc tiếp thu để có những kế hoạch hiệu quả hơn".

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cũng cho biết, có 3 nội dung đột phá trong giai đoạn tới là thể chế, chuyển đổi số; khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo.

“Các bộ, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải thấy được trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để quyết tâm thực hiện, vượt qua được tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ, chống cát cứ, tính đến lợi ích tổng thể, liên vùng, liên ngành. Nếu chia cắt, phân khúc sẽ khó đem lại hiệu quả chung của nền kinh tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tin mới lên