Công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là công nghệ'

(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là công nghệ'

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019, do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 3/10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng chuyển đổi số sẽ hình thành các mối quan hệ mới và đây mới là thách thức lớn nhất của chuyển đổi số. Nhưng cũng chính những mối quan hệ mới này, những mô hình kinh tế mới này mới phát huy hiệu quả của chuyển đổi số.

"Chấp nhận cái mới phụ thuộc vào chuyển đổi nhận thức của con người. Nhưng lại là lợi thế của các nước đi sau, vì sự chuyển đổi nhận thức này không phụ thuộc vào cơ sở vật chất mà một nước đang sở hữu. Các nước đi sau thì ít gánh nặng của quá khứ, cả về hạ tầng vật chất và thể chế, cả về năng lực cạnh tranh của thời 2.0, 3.0. Những gánh nặng quá khứ này có thể lại là cản trở cho 4.0, vì 4.0 cần năng lực cạnh tranh mới, hạ tầng mới, thể chế mới", ông Hùng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Hùng, chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng Việt Nam muốn thay đổi thứ hạng trên thế giới thì phải đi nhanh và đi đầu để có lợi thế cạnh tranh.

"Chúng ta có thể làm được vì văn hoá người Việt Nam là thích ứng nhanh với cái mới, ham học hỏi cái mới, sáng tạo trong ứng dụng cái mới. Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân", ông Hùng khẳng định.

Đặt câu hỏi, ai sẽ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi này?, ông Hùng cho rằng đó chính là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là các doanh nghiệp ICT Việt Nam. Chúng ta phải cần đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp ICT tại khắp các tỉnh thành để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam. Chính chuyển đổi số cũng sẽ thúc đẩy Make In Vietnam và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và từ đây đi ra toàn cầu.

Ông Hùng cho biết năm nay, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, các yếu tố nền tảng sẽ được nhấn mạnh đi trước giúp Việt Nam nằm trong tốp 50 quốc gia đứng đầu về chuyển đổi số vào 2025, tốp 30 vào 2030.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh đến yếu tố dẫn dắt, nền tảng của Nhà nước, của Chính phủ: "Chuyển đổi số quốc gia muốn đi nhanh thì Chính phủ phải đi đầu, phải đi tiên phong trong chuyển đổi số. Việt Nam có thể đẩy nhanh số hóa trong các lĩnh vực, cạnh tranh trong từng lĩnh vực, hướng tới các nền công nghiệp mới".

Cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng để chuyển đổi số, Việt Nam có thể chọn chiến lược 3 bước. Bước một, đẩy nhanh việc số hoá và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Bước hai, sử dụng chuyển số như một lợi thế cạnh tranh trong từng lĩnh vực. Bước ba, tiến tới nền kinh tế số toàn diện, hình thành các ngành công nghiệp số thế hệ mới, các ngành công nghiệp mới này sẽ là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Tin mới lên