Tài chính

Bộ trưởng Tài chính chỉ ra 3 tồn tại của ngành thuế

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính yêu cầu ngành thuế phân tích kỹ lưỡng những ý kiến đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về sự hài lòng của doanh nghiệp với thuế năm 2016, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính chỉ ra 3 tồn tại của ngành thuế

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trong lĩnh vực Thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, qua cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã cắt giảm thời gian thực hiện được khoảng 420 giờ, số giờ thực hiện thủ tục hành chính giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117 giờ, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế. Khai thuế qua mạng đạt 99,81%; kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng chiếm tỷ lệ 97,06% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ trong năm 2016 là trên 492 nghìn tỷ đồng và trên 2,2 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử. Về hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm tại 02 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, từ 1/3/2017, triển khai thí điểm tại 11 tỉnh, TP: Đồng Nai, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận. Và tiếp tục triển khai mở rộng toàn quốc.

Tổng cục Thuế đặt mục tiêu đến hết năm 2017 sẽ đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về CCHC thuế gồm 03 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế; thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm; cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo hiểm xã hội theo đánh giá của Ngân hàng thế giới từ thứ hạng 167 phấn đấu đứng thứ hạng dưới 100.

Đến hết 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Mục tiêu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, trong 3 năm qua, những nỗ lực của ngành tài chính nói chung trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính từ xây dựng chính sách, phổ biến pháp luật, tổ chức thực hiện đã đạt kết quả bước đầu, được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và xã hội ghi nhận. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý rằng ngành Thuế không được phép thỏa mãn mà cần nỗ lực hơn nữa bởi trên thực tế triển khai còn rất nhiều việc cần phải làm.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu ngành thuế phân tích kỹ lưỡng những ý kiến đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về sự hài lòng của doanh nghiệp với thuế năm 2016, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chỉ ra 3 tồn tại chủ yếu gồm: kỷ luật kỷ cương trong ngành thuế; tổ chức rà soát nhằm kiện toàn lại tổ chức ngành Thuế cho phù hợp với yêu cầu hội nhập hiện nay, trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý, quy trình nghiệp vụ và đào tạo lại cán bộ; tiếp tục rà soát cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Bộ trưởng cũng lưu ý ngành thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, để người nộp thuế hiểu rõ hơn các quy định và đồng hành cùng ngành thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính.

"Nhiệm vụ còn rất nặng nề, cần sự quyết tâm cao và hành động quyết liệt để việc cải thiện đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Khối lượng công việc tuy rất lớn nhưng nếu có quyết tâm lớn thì có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tin mới lên