Tiêu điểm

Bộ trưởng Tài chính: Hầu hết các nước không tính nợ DNNN vào nợ công

(VNF) - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, qua khảo sát 40 nước và nhóm nước thì hầu hết các nước đều không tính nợ DNNN vào nợ công. Chỉ có 3 nước, nhưng tính nợ DNNN vào nợ công, tức là doanh nghiệp hoạt động công ích và chi tiêu của doanh nghiệp này được tính trong cơ cấu, kết cấu của dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Bộ trưởng Tài chính: Hầu hết các nước không tính nợ DNNN vào nợ công

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại Quốc hội.

Ngày 16/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Nhiều ý kiến đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị nên thống nhất đầu mối để quản lý nợ công an toàn, hiệu quả. Sau phần thảo luận của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình ý kiến của đại biểu về dự án Luật.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, về phạm vi nợ công, theo thông lệ quốc tế phạm vi nợ công bao gồm nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ, bao gồm của cả Trung ương và địa phương và nghĩa vụ nợ dự phòng. Các nghĩa vụ nợ trực tiếp là các khoản nợ mà Chính phủ là chủ thể vay và chịu trách nhiệm trả nợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Các nghĩa vụ nợ dự phòng là các khoản nợ mà Chính phủ không phải là chủ thể đi vay nhưng có cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp chủ thể đi vay mất khả năng trả nợ một phần hoặc toàn bộ, tức là bảo lãnh cho vay lại. "Cho nên chúng tôi kế thừa vấn đề này", Bộ trưởng cho hay.

Về nợ doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo Bộ trưởng, phạm vi nợ công đã tính vào khoản DNNN vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các khoản vay của DNNN được Chính phủ bảo lãnh. Đối với các khoản vay theo cơ chế tự vay, tự trả DNNN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động bình đẳng với các doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quản lý theo Luật Quản lý đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, tính nợ tự vay, tự trả của DNNN vào nợ công nếu thỏa mãn đồng thời ba điều kiện: thứ nhất, Chính phủ sở hữu 50% vốn của doanh nghiệp; thứ hai, hoạt động thu chi của DNNN được kết cấu trong dự toán ngân sách hàng năm; thứ ba, Chính phủ cam kết trả nợ thay trong trường hợp các doanh nghiệp mất khả năng trả nợ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, qua khảo sát 40 nước và nhóm nước thì hầu hết các nước đều không tính nợ DNNN vào nợ công. Chỉ có 3 nước, nhưng tính nợ DNNN vào nợ công, tức là doanh nghiệp hoạt động công ích và chi tiêu của doanh nghiệp này được tính trong cơ cấu, kết cấu của dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở Quốc hội về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) chiều 30/5, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP. HCM) cho rằng, việc dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) gạt toàn bộ số nợ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ra khỏi nợ công là không ổn. Theo ông Nghĩa, nếu tính luôn số nợ của DNNN vào nợ công thì nợ công của Việt Nam sẽ lên đến 431 tỷ USD, bằng 210% GDP chứ không phải 63,9% GDP như cách tính hiện nay.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa dẫn ra số nợ của DNNN năm 2016 là 324 tỷ USD, bằng 158% GDP. Con số này còn cao hơn cả số nợ mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác đang nợ.

Ông Nghĩa cho rằng nếu "gạt" nợ DNNN ra khỏi nợ công thì cần phải xem lại vì khoản nợ đó rất lớn. Do đó, dù không gộp vào nợ công nhưng cũng phải đưa vào báo cáo nợ công chứ không thể "phủi tay" nợ của DNNN vậy được.

Tin mới lên