Tiêu điểm

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về 12 dự án thua lỗ: Chúng ta phải tự cứu mình

(VNF) - "Chúng ta phải tự cứu mình trước khi có sự phối hợp của các Bộ, ngành; trước khi Thủ tướng phê duyệt phương án cuối cùng. Chúng ta thực hiện bằng trách nhiệm của mình với những việc làm cụ thể chứ không phải chỉ lo báo cáo bằng văn bản", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về 12 dự án thua lỗ: Chúng ta phải tự cứu mình

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Phải tự cứu mình trước

Tại cuộc họp triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương diễn ra mới đây, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng gợi ý, về khó khăn liên quan đến vốn vay của các Dự án, các Tập đoàn, Tổng công ty cần xem lại các khoản vay để giãn nợ. Tương tự, về vấn đề khấu hao, Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để Dự án được giãn khấu hao.

Về việc có hay không việc bỏ thêm tiền để "cứu" các Dự án, Thứ trưởng đề nghị, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty phải tự chịu trách nhiệm về việc này chứ không nên trông chờ Chính phủ có cho phép hay không.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cần có nỗ lực cụ thể giải quyết các vướng mắc của 12 Dự án tồn đọng lâu nay. Theo Bộ trưởng, xử lý các Dự án này rất phức tạp nhưng "dù có khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn phải làm.

Vẫn theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, quan trọng là sự chủ động của chủ đầu tư, các Tập đoàn, Tổng công ty và của các đơn vị thuộc Bộ...

"Chúng ta phải tự cứu mình trước khi có sự phối hợp của các Bộ, ngành; trước khi Thủ tướng phê duyệt phương án cuối cùng. Chúng ta thực hiện bằng trách nhiệm của mình với những việc làm cụ thể chứ không phải chỉ lo báo cáo bằng văn bản", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, có những công việc phải thực hiện theo lộ trình đề ra, do đó, các Tập đoàn, Tổng công ty không phải đợi các quyết định từ Chính phủ, Bộ Công Thương, phải chủ động triển khai thật tốt để giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng.

Thay lãnh đạo nếu không thực hiện đúng trách nhiệm

Đối với các nhiệm vụ chung, Bộ trưởng chỉ đạo, Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, các chủ đầu tư phải bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương để đôn đốc điều tra, rà soát hoạt động của Dự án; quyết liệt trong tổ chức doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy nhân sự; khai thác các cơ hội từ thị trường để nâng cao hoạt động, tiết giảm chi phi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, tạo cơ hội cho các bước tiếp theo như bán vốn...

Về bộ máy nhân sự, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty rà soát, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Công Thương giao cho. Trường hợp người đứng đầu không thực hiện đúng trách nhiệm, không chấp hành đúng pháp luật thì phải thay thế, kiện toàn lại để đảm bảo hiệu quả quản lý.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thay lãnh đạo nếu không thực hiện đúng trách nhiệm, không chấp hành đúng pháp luật

Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát, cập nhật thông tin, gửi Vụ Kế hoạch là đầu mối để hoàn thiện Báo cáo liên quan đến lộ trình và kế hoạch triển khai xử lý 12 Dự án hoạt động kém hiệu quả; trình Báo cáo lên Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội vào ngày 30/9. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch ngay đầu tháng 10 lên kế hoạch về việc phân công công việc cụ thể cho các đơn vị trong Bộ, phối hợp với các chủ đầu tư, các Tập đoàn, Tổng công ty để triển khai thực hiện quyết liệt việc xử lý dứt điểm 12 Dự án trong thời gian tới.

Hết năm 2018 phải xử lý căn bản các dự án thua lỗ

Cuộc họp đã thống nhất những nội dung công việc chủ yếu Bộ Công Thương tập trung xử lý trong thời gian tới.

Cụ thể, trong năm 2017 phải hoàn thành xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án, doanh nghiệp và kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng Dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án, doanh nghiệp thuộc ngành công thương thời gian qua trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.

Cùng với đó là xây dựng phương án và tổ chức thực hiện kèm theo cam kết và lộ trình xử lý cụ thể đối với từng dự án, doanh nghiệp đối với xử lý các khó khăn, tranh chấp của các Hợp đồng EPC; trường hợp phức tạp, còn nhiều vướng mắc thì xem xét cho gia hạn đến hết quý I năm 2018; Triển khai thực hiện và thông tin đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đối với các kiến nghị đề xuất của các dự án, doanh nghiệp, trong đó:

Về kinh phí khởi động lại Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, sẽ do các cổ đông của các doanh nghiệp này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Đối với việc xử lý tàu 104.000 DWT của Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt nam khẩn trương chỉ đạo thuê tư vấn xác định giá trị để làm cơ sở kiểm toán, quyết toán bàn giao tàu.

Đối với Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam: tiếp tục thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, làm việc với các Bộ ngành để xem xét các đề xuất hỗ trợ các cơ chế, chính sách đối với xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án, doanh nghiệp.

Đến hết năm 2018, phấn đấu xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém đối với các dự án, doanh nghiệp.

Đến năm 2020, hoàn thành việc xử lý các tồn tại, yếu kém ở các dự án, doanh nghiệp.

Cả giai đoạn 2017-2020, xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác từng dự án, doanh nghiệp.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên