Công nghệ

Bộ TT&TT bắt tay ADB, nhắm mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025

(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ cùng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý, chính sách, giải pháp đột phá thúc đẩy nền kinh tế số, đưa nền kinh tế số của Việt Nam đạt 20% GDP vào năm 2025.

Bộ TT&TT bắt tay ADB, nhắm mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025

Bộ TT&TT cùng ADB ký bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chiều 30/6 tại Hà Nội, Bộ TT&TT cùng ADB đã ký bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây sẽ là thỏa thuận mang tính bản lề, đặt nền móng cho các hoạt động hợp tác cụ thể giữa 2 bên nhằm hỗ trợ bộ triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các hoạt động hợp tác cụ thể trong bản ghi nhớ gồm 4 hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của ADB cho Bộ TT&TT trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 gồm: sửa đổi bổ sung Luật Giao dịch điện tử 2005 thành Luật Giao dịch điện tử và Kinh tế số; xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, thay thế Luật Công nghệ thông tin năm 2006; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng và triển khai các chương trình hành động phát triển kinh tế số và xã hội số.

Các hoạt động hợp tác này có thể được cập nhật, bổ sung trên cơ sở nhu cầu và thống nhất giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh chuyển đổi số mang đến cho các quốc gia cơ hội để thay đổi tương lai của đất nước và của người dân. Đây không chỉ là công nghệ số mà còn là thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen, dám chấp nhận cái mới.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng thỏa thuận hợp tác giữa Bộ TT&TT và ADB sẽ là khởi đầu quan trọng cho sự hợp tác lâu dài giữa 2 bên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, cũng như sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của ADB trong khu vực. 

Theo ông Dũng, ADB và Bộ TT&TT sẽ cùng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý, chính sách, giải pháp đột phá thúc đẩy nền kinh tế số. Mục tiêu là đưa nền kinh tế số của Việt Nam đạt 20% GDP vào năm 2025. 

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ phát triển các nền tảng số quốc gia để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số một cách toàn dân và toàn diện.

Bộ TT&TT và ADB cũng sẽ nghiên cứu, thúc đẩy đầu tư vào các dự án hạ tầng số, hạ tầng ICT, hạ tầng viễn thông để biến đây thành nền tảng thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, Bộ TT&TT và ADB sẽ cùng nhau chia sẻ các quan điểm về cách đạt được một xã hội số toàn diện, bền vững, an toàn đáng tin cậy và đổi mới.

Tin mới lên