Đô thị

Bộ Xây dựng trả lời các kiến nghị về condotel của VnREA

(VNF) - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 67/BXD-QLN, trả lời Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VnREA) về những kiến nghị đối với loại hình condotel ven biển.

Bộ Xây dựng trả lời các kiến nghị về condotel của VnREA

Condotel phát triển rất mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề về pháp lý chưa được giải quyết

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 03/2017/BC-VNREA ngày 24/2/2017 của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, kiến nghị một số vấn đề về loại hình condotel, kèm theo văn bản số 193/PC-VPCP ngày 9/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 381/BXD QLN ngày 28/2/2017 báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đó đã đề xuất một số nội dung liên quan đến loại hình condotel.

Cụ thể, về pháp luật xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể đối với loại hình công trình này (Bộ Xây dựng sẽ sớm nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền). 

Về pháp luật đất đai, cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc phân loại và cơ chế sử dụng đất hỗn hợp (vừa sử dụng làm đất ở, vừa là đất thương mại dịch vụ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình này (đề nghị giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu).

Bộ Xây dựng trả lời các kiến nghị về condotel của VnREA ảnh 1

Condotel đang gặp một loạt vấn đề về pháp lý đòi hỏi được giải quyết

Về tài chính đất đai, Bộ Xây dựng đề nghị cần bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất đối với đất hỗn hợp để phù hợp với condotel (đề nghị giao Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu).

Các kiến nghị khác như thời hạn sở hữu, chuyển nhượng hợp đồng, sở hữu đối với người nước ngoài, đầu tư hạ tầng… Bộ Xây dựng cho biết đã ghi nhận và sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết.

Tin mới lên