Bất động sản

Cà Mau điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Năm Căn hơn 10.000 ha

(VNF) - Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040. Khu Kinh tế này thuộc địa bàn huyện Năm Căn, bao gồm: Thị trấn Năm Căn; xã Hàm Rồng; xã Hàng Vịnh và ấp Ông Do, ấp Ông Chừng của xã Đất Mới; quy mô diện tích là 10.801,95 ha.

Cà Mau điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Năm Căn hơn 10.000 ha

Huyện Năm Căn, Cà Mau

Quy mô diện tích đất xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến giai đoạn định hình khoảng 4.800 - 6.860 ha. 

Trong đó, đất xây dựng trung tâm Khu kinh tế 80 - 160 ha; đất xây dựng đô thị 1.120 - 1.300 ha; đất xây dựng các khu chức năng 3.600 - 5.400 ha; đất xây dựng điểm dân cư nông thôn 200 - 300 ha; đất tự nhiên 3.690 - 5.800 ha.

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Năm Căn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau, đặc biệt về kinh tế biển. Trong đó, Khu kinh tế Năm Căn sẽ là hạt nhân của thị xã Năm Căn, đô thị loại III vào năm 2025.

Xây dựng khu kinh tế biển đảo, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hình thành một khu kinh tế có phân khu chức năng hợp lý, có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, hiện đại, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả, khai thác tốt địa hình sông nước nhưng vẫn đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến tăng trưởng xanh.

Khu kinh tế Năm Căn, được thành lập năm 2010 tại Quyết định số 66/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu kinh tế Năm Căn là Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành gồm khu phi thuế quan (công nghiệp - thương mại - dịch vụ) và khu thuế quan (đô thị, nuôi trồng thủy sản kỹ thuật cao, dịch vụ du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận của vùng); là đầu mối giao thương phía Nam của tỉnh Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Năm Căn phát triển theo mô hình chuỗi các đô thị và khu phi thuế quan theo các trục hành lang kinh tế đường thuỷ là sông Cửa Lớn, kênh xáng Cái Nai và các tuyến đường bộ là Quốc lộ 1A, đê biển Đông, đê biển Tây.

Trong đó, chuỗi các đô thị bao gồm đô thị Năm Căn, đô thị chuyên ngành kinh tế Hàm Rồng và đô thị Đất Mới liên kết với nhau theo trục Quốc lộ 1A. Khu phi thuế quan, gồm các khu quản lý nhà nước, khu thương mại dịch vụ và công nghiệp gắn với Quốc lộ 1A và sông Cửa Lớn. Các điểm dân cư nông thôn tập trung bao gồm các trung tâm xã, các cụm tuyến dân cư nông thôn được phân bố theo các tuyến giao thông bộ và giao thông thủy. Các vùng nông nghiệp, cảnh quan, không gian mở bao gồm các vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản kết hợp trồng rừng, không gian phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ du lịch, không gian cây xanh cảnh quan và mạng lưới sông rạch.

Cấu trúc lưu thông Khu kinh tế Năm Căn bao gồm các trục giao thông đường bộ: Tuyến đường xuyên Á, Quốc lộ 1A đồng thời là đường Hồ Chí Minh đi Đất Mũi, tuyến đê biển Đông, đê biển Tây; các tuyến đường tỉnh ĐT.988B, ĐT.988C và các trục giao thông thủy như sông Cửa Lớn, sông Bảy Háp, kênh xáng Cái Nai, kênh Cái Ngay và các tuyến kênh dọc.

Tin mới lên