Tài chính

Cà phê Thuận An IPO với giá 25.600 đồng/cổ phần

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 26/4 tới, Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,3 triệu cổ phần, tương đương 83,26% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, giá khởi điểm 25.600 đồng/cổ phần...

Cà phê Thuận An IPO với giá 25.600 đồng/cổ phần

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là trồng, chế biến cà phê nhân xuất khẩu; mua bán vật tư nông nghiệp và cà phê; kinh doanh mua, bán xăng dầu, chất bôi trơn động cơ.

Cà phê Thuận An tiến hành IPO trong bối cảnh kinh doanh đi xuống, khi năm 2016 đạt 12,1 tỷ đồng doanh thu và 2,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, các chỉ tiêu này năm 2017 lần lượt là 9,5 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, Công ty lãi 1,3 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu lãi 2,3 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là hơn 16,1 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 5% và 83,26% vốn sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX, còn lại bán cho cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Tin mới lên