Tài chính

Các 'ông lớn' nhà nước có hơn 18.200 tỷ nợ khó đòi

(VNF) - Theo báo cáo Chính phủ gửi đến Quốc hội, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, có tổng cộng 818 doanh nghiệp có vốn Nhà nước với tổng vốn đầu tư 1.601.182 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2018.

Các 'ông lớn' nhà nước có hơn 18.200 tỷ nợ khó đòi

Tổng số nợ các 'ông lớn' phải trả là gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là 1.425.050 tỷ đồng và doanh nghiệp có vốn nhà nước là 177.132 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt 3.806.789 tỷ đồng, tăng 3%. Tổng số phát sinh phải nộp Ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp có vốn nhà nước là 396.356 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2018.

Tách riêng tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - Công ty con gồm 76 doanh nghiệp, Chính phủ cho biết khối này đang có tổng tài sản là 2.738.532 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018.

Theo Chính phủ, nợ khó đòi của các Tập đoàn, Tổng công ty là 18.251 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2018. Dẫn đầu về nợ thu khó đòi là các doanh nghiệp năng lượng (dầu khí, than) và viễn thông.

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang có nợ khó đòi là 7.643 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (3.719 tỷ đồng), Tập đoàn Viễn thông quân đội (1.527 tỷ đồng), Tổng công ty Viễn thông Mobifone (633 tỷ đồng), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (581 tỷ đồng), Tổng công ty Cà phê Việt Nam (413 tỷ đồng), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (395 tỷ đồng), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (385 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (365 tỷ đồng),…

Theo Chính phủ, báo cáo hợp nhất của các Tập đoàn, Tổng công ty có tổng số nợ phải trả là 1.448.622 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước là 429.153 tỷ đồng, tăng 16%.

Một số Tập đoàn, Tổng công ty có số nợ vay tương đối lớn như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (117.551 tỷ đồng), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (166.180 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (38.551 tỷ đồng), Tập đoàn Viễn thông quân đội (18.095 tỷ đồng); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (24.506 tỷ đồng), Tổng Công ty xi măng Việt Nam VICEM (9.887 tỷ đồng).

Về tình hình sản xuất kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất của các Tập đoàn, Tổng công ty thì có tổng doanh thu đạt 1.519.646 tỷ đồng, tăng 7%.

Cũng theo báo cáo, lãi phát sinh trước thuế của các Tập đoàn, Tổng công ty là 147.519 tỷ đồng, giảm 3%. Có 12 Tập đoàn, Tổng công ty còn lỗ luỹ kế là 7.448,749 tỷ đồng và 6 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 2.819,607 tỷ đồng.

Tại báo cào này, năm 2019, tổng các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước đạt 241.260 tỷ đồng, tăng 7%.

Những Tập đoàn, Tổng công ty có số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước trong năm 2019 lớn như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (86.487 tỷ đồng), Tập đoàn Viễn thông quân đội (36.033 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (26.248 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam (21.114 tỷ đồng), Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (13.112 tỷ đồng), Tổng công ty Viễn thông Mobifone (5.960 tỷ đồng), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (5.383 tỷ đồng); Công ty Đầu tư tài chính TP. HCM (4.605 tỷ đồng), Tổng công ty Khánh Việt (3.788 tỷ đồng)...

Đánh giá chung về bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2019, Chính phủ cho biết, năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có các yếu tố không thuận lợi. Một số vấn đề tồn tại nội tại của nền kinh tế được tích tụ của nhiều năm vẫn chưa được giải quyết triệt để, trong đó có các vướng mắc, khó khăn, hạn chế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nên việc tái cơ cấu gặp khó khăn.

Vấn đề cơ cấu lại ngành, lĩnh vực ở một số nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa gắn với thị trường, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ở nhiều bộ, ngành, địa phương chậm; việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Ngoài ra vẫn còn tồn tại một số rào cản, hạn chế về thể chế kinh tế cũng gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế trong từng ngành, từng lĩnh vực. Năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế.

Xem thêm: TP. HCM sẽ hình thành cơ chế chính sách đặc thù

Tin mới lên