Tài chính

Các quỹ ETF có thể mua 13 triệu cổ phiếu STB, bán 3,9 triệu cổ phiếu VNM để tái cơ cấu

(VNF) - Theo ước tính của SSI, 3 quỹ ETF có thể mua vào 13 triệu cổ phiếu STB cùng hàng triệu cổ phiếu VND, HPG, HDB... Ở chiều ngược lại, VNM sẽ là cổ phiếu bán bán ra khối lượng nhiều nhất với 3,9 triệu cổ phiếu, kế đó là SSI với hơn 3 triệu cổ phiếu, POW với hơn 2,9 triệu cổ phiếu, MSN với hơn 2,1 triệu cổ phiếu.

Các quỹ ETF có thể mua 13 triệu cổ phiếu STB, bán 3,9 triệu cổ phiếu VNM để tái cơ cấu

Các quỹ ETF có thể mua 13 triệu cổ phiếu STB, bán ra 3,9 triệu cổ phiếu VNM để tái cơ cấu

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới, có hiệu lực từ ngày 21/3 và các quỹ ETF liên quan sẽ hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 18/3.

Theo đó, FTSE Vietnam Index sẽ thêm DPM, VCG, VND và không loại cổ phiếu nào. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ mua khoảng 4,3 triệu cổ phiếu VND, 1,5 triệu cổ phiếu DPM và 1,6 triệu cổ phiếu VCG trong khi hầu hết các cổ phiếu hiện có sẽ bị giảm tỷ trọng.

Song song, FTSE Vietnam All-share Index thêm BCG, FRT, SHB, VCG, VND và không loại cổ phiếu nào. Tuy nhiên, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Trong khi đó, CEO, PVD, HUT, BCG, HDG, ORS, DXG, VIX là 8 cổ phiếu được thêm mới trong kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại.
Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 58 cổ phiếu, trong đó có 44 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản 529 triệu USD.

Ngoài ra, cũng lưu ý đến động thái của Fubon FTSE Vietnam ETF, hiện là quỹ ETF lớn thứ 3 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản 11.300 tỷ đồng.

Tổng hợp giao dịch 3 quỹ ETF gồm FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, VanEck Vectors Vietnam ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF, theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, sẽ mua vào gần 13 triệu cổ phiếu STB. Bên cạnh đó, các quỹ này cũng dự tính mua vào hơn 7,3 triệu cổ phiếu VND, hơn 6,4 triệu cổ phiếu HPG, hơn 2,1 triệu cổ phiếu HDB, hơn 1,9 triệu cổ phiếu ACB và hơn 1,9 triệu cổ phiếu BCG.

Các cổ phiếu khác cũng được mua trên 1 triệu cổ phiếu trong kỳ tái cơ cấu sắp tới gồm PVD, ORS, VJC, HUT, HCM, VIX và CEO.

Tổng hợp thay đổi của các quỹ ETF trong kỳ tái cơ cấu tới, theo ước tính của SSI

Ở chiều ngược lại, VNM sẽ là cổ phiếu bán bán ra khối lượng nhiều nhất với 3,9 triệu cổ phiếu. Kế đó là SSI với hơn 3 triệu cổ phiếu, POW với hơn 2,9 triệu cổ phiếu, MSN với hơn 2,1 triệu cổ phiếu.

Các cổ phiếu bị bán ra trên 1 triệu cổ phiếu gồm HNG, SBT, NVL, VCI, DIG, PDR.

Tin mới lên