Ngân hàng

Các TCTD xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020.

Các TCTD xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu

Ảnh minh họa

Để thực hiện có hiệu quả "Thí điểm về xử lý nợ xấu" và Đề án "Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020", Thống đốc NHNN quán triệt và yêu cầu các TCTD tập trung triển khai xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 theo đúng mục tiêu, định hướng của NHNN

Theo đó, các TCTD khẩn trương xây dựng và hoàn thiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 theo đúng chỉ đạo của NHNN.

Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 phải đảm bảo chất lượng, thời hạn và theo đúng yêu cầu của NHNN. Trong đó, phải đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động của TCTD; Thực trạng hoạt động (đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, những tồn tại, hạn chế…) đến thời điểm xây dựng phương án; Xác định rõ mục tiêu, định hướng cơ cấu lại từng năm và đến năm 2020; Gắn xử lý nợ xấu với các giải pháp cơ cấu lại; Thực hiện xây dựng phương án theo đúng nội dung NHNN đã hướng dẫn.

Việc chỉ đạo xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các TCTD phải chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN.

NHNN nhấn mạnh, chất lượng, hiệu quả và ý thức chấp hành trong việc xây dựng phương án cơ cấu lại của một TCTD là một trong những tiêu chí của NHNN đánh giá khi xem xét đề nghị liên quan đến hoạt động của TCTD.

Tin mới lên