Tài chính

Cải thiện sức khỏe tài chính, HND báo lãi kỷ lục, hơn 1.450 tỷ đồng

(VNF) - Nhờ việc đẩy nhanh tốc độ trả nợ, HND đã giảm tải gần 200 tỷ lãi vay trong năm 2020, giúp lợi nhuận sau thuế chinh phục mức lịch sử 1.452 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Cải thiện sức khỏe tài chính, HND báo lãi kỷ lục, hơn 1.450 tỷ đồng

Cải thiện sức khỏe tài chính, HND báo lãi hơn 1.450 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020, với doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2.428 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ mức giảm sâu của giá vốn, HND đã hãm phanh được đà lao dốc của lợi nhuận gộp ở mức 650 tỷ đồng, giảm 6%.

Công ty chỉ có hai chi phí nặng gánh là lãi vay và quản lý doanh nghiệp, lần lượt là gần 58 tỷ đồng và 48 tỷ đồng. Với đặc thù là nhà máy sản xuất điện, HND không ghi nhận chi phí bán hàng.

Chốt quý cuối năm 2020, công ty báo lãi sau thuế 531 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 1.131 đồng xuống 1.062 đồng.

Lũy kế cả năm, trong khi doanh thu thuần giảm nhẹ 4% so với năm 2019 còn 10.865 tỷ đồng, HND vẫn báo lãi sau thuế tăng 24% lên mức 1.452 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập vào năm 2002.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2020, HND đã vượt 62% mục tiêu lợi nhuận, mặc dù mục tiêu doanh thu chỉ hoàn thành 96%.

Kết quả tích cực này đến từ việc tiết giảm giá vốn, tăng thu tài chính và giảm mạnh chi phí lãi vay trong năm 2020 (từ 397 tỷ đồng giảm còn 295 tỷ đồng).

Cuối năm 2020, tổng tài sản của HND đạt trên 11.471 tỷ đồng, giảm 10% so với 2019. Trong đó tiền nhàn rỗi tăng gấp đôi lên 1.476 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 25% lên 745 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15% còn 1.950 tỷ đồng... còn lại là nhóm tài sản dài hạn: 7.291 tỷ đồng, giảm 20% so với cuối năm 2019.

Dư nợ vay tài chính cũng được cải thiện mạnh, từ 5.397 tỷ đồng giảm còn 3.429 tỷ đồng. Nợ phải trả qua đó cũng nhẹ gánh đến 30%, hiện dừng ở mức 4.540 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu được "đắp" thêm 12% nhờ khoản lãi lịch sử, lên 6.930 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HND đang neo ở vùng 21.100 đồng/cổ phiếu (sáng 19/1), mức cao nhất kể từ khi niêm yết hồi tháng 10/2016. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt gần 200.000 đơn vị/phiên.

Tin mới lên