Thị trường

Cần Thơ thưởng Tết Dương lịch cao nhất gần 130 triệu đồng

(VNF) - Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ cho biết một doanh nghiệp FDI trên địa bàn có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất gần 130 triệu đồng.

Cần Thơ thưởng Tết Dương lịch cao nhất gần 130 triệu đồng

Một doanh nghiệp FDI ở Cần Thơ thưởng Tết Dương lịch 2022 cao nhất gần 130 triệu đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa có văn bản báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương và tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ khác đối với người lao động trong thời gian dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 72 doanh nghiệp (với hơn 25.300 lao động) đã có báo cáo lương, thưởng và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tết Dương lịch 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 31 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động. Trong đó, mức thưởng dự kiến cao nhất là 129,4 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 46 doanh nghiệp dự kiến thực hiện chính sách thưởng tết. Trong đó, mức thưởng cao nhất dự kiến là 43 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Xem thêm: Doanh nghiệp tại Hậu Giang thưởng Tết 2022 cao nhất 180 triệu đồng

Tin mới lên